Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
ionut.mosteanu@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Liviu-Ionut Mosteanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Liviu-Ionut MOSTEANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local raport
depus
2. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 în reexaminare
la Senat
3. 24/12.02.2018 L466/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe ordinea de zi
4. 25/12.02.2018 L468/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale pe ordinea de zi
5. 31/19.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale la Senat
6. 39/19.02.2018 L467/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe ordinea de zi
7. 40/19.02.2018 L469/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice pe ordinea de zi
8. 81/05.03.2018 L422/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului national mobil la comisii
9. 123/14.03.2018 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
10. 150/26.03.2018 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
11. 156/26.03.2018 L174/26.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor raport
depus
12. 166/28.03.2018 L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
13. 187/10.04.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
14. 196/10.04.2018 L68/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European pe ordinea de zi
15. 197/10.04.2018 L69/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
16. 198/10.04.2018 L70/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
17. 205/16.04.2018 L61/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
18. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
19. 222/18.04.2018 L71/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
20. 224/18.04.2018 L82/05.02.2018 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii la comisii
21. 225/18.04.2018 L85/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal pe ordinea de zi
22. 226/18.04.2018 L86/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal pe ordinea de zi
23. 227/18.04.2018 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
24. 241/23.04.2018 L99/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat la comisii
25. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsã
definitiv
26. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
27. 299/07.05.2018 L211/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
28. 310/09.05.2018 L199/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 la comisii
29. 329/22.05.2018 L214/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public raport
depus
30. 330/22.05.2018 L235/16.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
31. 343/29.05.2018 L96/05.02.2018 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice pe ordinea de zi
32. 345/29.05.2018 L253/23.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata pe ordinea de zi
33. 348/04.06.2018   Propunere legislativa pentru completarea si modificarea articolelor 9 si 101 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 pe ordinea de zi
34. 357/04.06.2018 L227/16.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la comisii
35. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
36. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
37. 367/06.06.2018 L255/23.04.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara la comisii
38. 370/13.06.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 pe ordinea de zi
39. 374/18.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 la comisii
40. 387/20.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 la comisii
41. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
42. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 pe ordinea de zi
43. 446/03.09.2018 BP157/04.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare raport
depus
44. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice pe ordinea de zi
45. 464/11.09.2018 L251/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la comisii
46. 489/26.09.2018 BP89/13.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei nr.273/2004 la comisii
47. 509/08.10.2018 BP127/28.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
48. 522/10.10.2018 BP154/04.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 la comisii
49. 527/10.10.2018 BP155/04.04.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar la comisii
50. 528/10.10.2018 BP156/04.04.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti sau carti in format electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar la comisii
51. 529/10.10.2018 BP159/05.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu la comisii
52. 530/10.10.2018 BP160/05.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuintele la comisii
53. 531/10.10.2018 BP161/05.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 la comisii
54. 578/12.12.2017 L193/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
55. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca pe ordinea de zi
56. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
57. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
58. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
59. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului raport
depus
60. BP535/27.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni la Senat
61. BP666/27.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
62. BP689/04.10.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 18 octobre 2018, 3:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro