Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
ionut.mosteanu@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Liviu-Ionut Mosteanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Liviu-Ionut MOSTEANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la comisii
2. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 în reexaminare
la Senat
3. 24/12.02.2018 L466/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
4. 25/12.02.2018 L468/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale pe ordinea de zi
5. 31/19.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale raport
depus
6. 39/19.02.2018 L467/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe ordinea de zi
7. 40/19.02.2018 L469/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice pe ordinea de zi
8. 81/05.03.2018 L422/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului national mobil la comisii
9.   L96/05.02.2018 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice la comisii
10. 123/14.03.2018 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
11. 150/26.03.2018 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
12. 156/26.03.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor raport
depus
13. 166/28.03.2018 L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
14. 187/10.04.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare aviz/
punct de vedere
solicitat
15. 196/10.04.2018 L68/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European la comisii
16. 197/10.04.2018 L69/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
17. 198/10.04.2018 L70/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
18. 205/16.04.2018 L61/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici la comisii
19. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici la comisii
20. 222/18.04.2018 L71/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
21. 224/18.04.2018 L82/05.02.2018 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii la comisii
22. 225/18.04.2018 L85/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal la comisii
23. 226/18.04.2018 L86/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal la comisii
24. 227/18.04.2018 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
25. 241/23.04.2018 L99/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat la comisii
26. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsã
definitiv
27. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
28. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
29. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
30. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
31. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 pe ordinea de zi
32. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
33. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
34. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca la comisii
35. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
36. BP739/14.12.2017 BP678/19.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale 31/1990 la Senat
37. BP767/20.12.2017 BP5/02.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
38. BP27/12.02.2018 BP26/14.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la Senat
39. BP29/13.02.2018 BP35/19.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
40. BP35/14.02.2018 BP36/01.01.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata la Senat
41. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
42. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
43. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului raport
depus
44.   BP2/15.01.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistratã
45.   BP12/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie înregistratã
46.   BP42/21.02.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara înregistratã
47.   BP74/05.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor înregistratã
48.   BP89/13.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei Nr.273/2004 înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 23 avril 2018, 23:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro