Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
ionut.mosteanu@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Liviu-Ionut Mosteanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Liviu-Ionut MOSTEANU, secretaire de la Chambre des Deputes
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
2. 256/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale pe ordinea de zi
3. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
4. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
5. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
6.   L422/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
7. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
8. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 la comisii
9. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
10.   L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
11. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
12. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca la comisii
13. BP308/30.06.2017 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local respinsã
de Senat
14. BP322/23.08.2017 L466/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la Senat
15. BP323/03.08.2017 L467/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii la Senat
16. BP324/03.08.2017 L468/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la Senat
17. BP325/03.08.2017 L469/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
18. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
19. BP408/03.10.2017 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind cumulul pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la Senat
20. BP618/22.11.2017 BP609/29.11.2017 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
21. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
22. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
23. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
24. BP739/14.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale 31/1990 la Senat
25. BP767/20.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
26.   BP536/01.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici înregistratã
27.   BP548/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European înregistratã
28.   BP549/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei înregistratã
29.   BP550/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanante înregistratã
30.   BP551/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali înregistratã
31.   BP565/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici înregistratã
32.   BP570/14.11.2017 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii înregistratã
33.   BP580/20.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal înregistratã
34.   BP581/20.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal înregistratã
35.   BP596/23.11.2017 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice înregistratã
36.   BP604/28.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.16, litera b) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 22 janvier 2018, 22:15
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro