Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Ioan Munteanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ioan MUNTEANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 13/04.02.2008 L856/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 respins
definitiv
2. 29/07.02.2007 L237/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
3. 64/25.02.2008 L793/2007 Propunere legislativa pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
4. 70/19.02.2007 L857/2006 Propunere legislativa privind reorganizarea terenurilor agricole respinsa
definitiv
5. 71/19.02.2007 L903/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Medicina Veterinara respinsa
definitiv
6. 85/22.02.2006 L683/2005 Propunere legislativa "Legea painii" respinsa
definitiv
7. 90/28.02.2007 L847/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
8. 159/08.04.2008 L832/2007 Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 Lege 212/2008
9. 179/14.04.2008 L891/2007 Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Lege 220/2008
10. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa încetata
11. 202/02.04.2007 L977/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
12. 265/23.04.2007 L905/2006 Propunere legislativa privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
13. 312/02.05.2007 L116/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 238/2007
14. 323/02.05.2007 L108/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor si familiilor de tineri la inchirierea locuintei respins
definitiv
15. 334/25.04.2006 L184/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.108/2001 privind exploatatiile agricole Lege 320/2006
16. 335/25.04.2006 L163/2006 Propunere legislativa privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 342/2006
17. 342/12.05.2008 L93/2008 Propunere legislativa privind completarea Codului Civil respinsa
definitiv
18. 374/09.05.2007 L166/2007 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit Lege 256/2007
19. 376/09.05.2007 L167/2007 Propunere legislativa pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
20. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
21. 387/17.06.2008 L261/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 180/2008
22. 391/17.06.2008 L862/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 71 al Ordonantei de urgenta nr.195 din 22/12/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, Legea protectiei mediului cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
23. 392/17.06.2008 L85/2008 Propunere legislativa pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 si completarea art.13 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
24. 406/28.09.2005 L246/2005 Proiectul Legii "Legea calului" Lege 389/2005
25. 408/17.06.2008 L138/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizata, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
26. 409/17.06.2008 L94/2008 Propunere legislativa privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vanzare-cumparare incheiate in baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
27. 410/17.06.2008 L40/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor si a munitiilor respinsa
definitiv
28. 417/02.05.2006 L162/2006 Propunere legislativa privind masurile reparatorii pentru persoanele care au predat inventarul agricol, in perioada cooperativizarii respinsa
definitiv
29. 437/04.06.2007 L289/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 aprobata prin Legea 565 din 2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.897 din 1/10/2004 respinsa
definitiv
30.   L439/09.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.17 din Legea apiculturii nr.89/1998 retrasa
de catre initiator
31. 452/10.05.2006 L291/2006 Propunere legislativa privind salarizarea si alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
32. 476/18.06.2007 L309/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea respinsa
definitiv
33. 493/03.09.2008 L296/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru productie nr.150/2003 respins
definitiv
34. 494/24.10.2005 L261/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
35. 553/28.11.2005 L405/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii arendarii nr.16/1994 Lege 223/2006
36. 560/10.09.2007 L449/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 Lege 342/2007
37. 563/24.09.2008 L309/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Companiei Nationale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
38. 565/26.06.2006 L332/2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 390/2006
39. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
40. 607/03.07.2006 L392/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
41. 608/03.07.2006 L436/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
42. 608/24.09.2007 L317/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
43. 615/24.09.2007 L387/2007 Propunere legislativa privind modificarea art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 63/2008
44. 625/04.09.2006 L390/2006 Propunere legislativa privind acordarea in anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv respinsa
definitiv
45. 626/04.09.2006 L391/2006 Propunere legislativa pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorina in anul 2006, cu finantare de la bugetul de stat respinsa
definitiv
46. 630/04.09.2006 L399/2006 Propunere legislativa pentru trecerea din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a statului a S.C. ROMGAZ -S.A. si a Casei de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. respinsa
definitiv
47. 649/02.10.2007 L442/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
48. 664/13.09.2006 L466/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
49. 665/08.10.2007 L585/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 si art.3 din Titlul XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
50. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
51. 675/04.11.2008 L427/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
52. 683/04.11.2008 L387/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii arendarii nr.16/1994 respinsa
definitiv
53. 710/03.10.2006 L437/2006 Propunere legislativa privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei si verificarii documentatiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol respinsa
definitiv
54. 737/05.11.2007 L477/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar - veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 1/2008
55. 738/05.11.2007 L631/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare respinsa
definitiv
56. 740/18.10.2006   Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic retrasa
de catre initiator
57. 797/01.11.2006 L572/2006 Propunere legislativa pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
58. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
59. 804/28.11.2007 L601/2007 Propunere legislativa pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor respinsa
definitiv
60. 869/10.12.2007 L562/2007 Propunere legislativa "Legea comasarii" respinsa
definitiv
61. 965/13.12.2006 L739/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 60/2007
62. 977/18.12.2006 L808/2006 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane Lege 181/2007
63. BP29/06.02.2007 L297/2007 Propunere legislativa Codul Silvic la Senat
64. BP679/28.06.2007 L775/2007 Propunere legislativa privind scutirea de la plata impozitului pe terenul agricol din extravilan, pentru anul 2007, a proprietarilor ale caror productii agricole au fost calamitate de seceta in proportie de peste 50% retrasa
de catre initiator
65. BP316/15.04.2008 L428/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.9 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar la Senat
66. BP727/17.09.2008 B471/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.110/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii la Senat
67. BP870/08.10.2008 B567/05.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura la Senat
68.   BP443/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadru a descentralizarii nr.195 din 22 mai 2006 înregistrata

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 27 mai 2022, 8:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro