Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Ioan Munteanu > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Ioan MUNTEANU
Questions et interpellations dans la legislature 2004-2008

 1. Interpellationno.73B/08-03-2005
  Referitor la plata profesorilor pensionari.

 2. Interpellationno.122B/22-03-2005
  Subvenția agricultorilor cu bonuri valorice.

 3. Interpellationno.171B/12-04-2005
  Tipărirea bonurilor valorice pentru subvenționarea culturilor agricole din anul 2005.

 4. Interpellationno.249B/17-05-2005
  Starea DN 15C și DN 15D.

 5. Interpellationno.275B/31-05-2005
  Înființarea unor farmacii care să elibereze medicamente compensate și gratuite pentru persoanele cu handicap.

 6. Interpellationno.276B/31-05-2005
  Aplicarea OUG 12/2005.

 7. Interpellationno.277B/31-05-2005
  Referitor la campania agricolă de primăvară.

 8. Interpellationno.332B/14-06-2005
  "Împrumut" de grâu din rezerva de stat.

 9. Interpellationno.434B/20-09-2005
  Aprovizionarea cu rechizite școlare.

 10. Interpellationno.435B/20-09-2005
  Aprovizionarea cu manuale școlare.

 11. Interpellationno.436B/20-09-2005
  Clasificarea declarației domnului Gheorghe Flutur privind unele grupuri de interese.

 12. Interpellationno.470B/04-10-2005
  Evaluarea inspectorilor și a dorectorilor de școli din jud.Neamț.

 13. Interpellationno.475B/04-10-2005
  Eforturile financiare, materiale și fizice pentru construirea, reconstruirea, întreținerea și paza podurilor de lemn de peste râul Buzău, com.Mărăcineni.

 14. Interpellationno.476B/04-10-2005
  Înlăturarea efectelor inundațiilor din anul 2005 în jud.Neamț.

 15. Interpellationno.477B/04-10-2005
  Modul în care a fost gestionată producția de grâu din anul 2005.

 16. Interpellationno.690B/08-11-2005
  Indemnizația lunară pentru creșterea copilului.

 17. Interpellationno.691B/08-11-2005
  Referitor la memoriul domnului Jitianu Iftimie din com.Alexandru cel Bun 23, jud.Neamț.

 18. Interpellationno.776B/22-11-2005
  Pesta clasică porcină.

 19. Interpellationno.777B/22-11-2005
  "Grija" față de om.

 20. Interpellationno.862B/06-12-2005
  Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice.

 21. Interpellationno.920B/20-12-2005
  Recalcularea pensiei.

 22. Interpellationno.990B/07-02-2006
  Pensiile militare de stat.

 23. Interpellationno.991B/07-02-2006
  Renta viageră agricolă.

 24. Interpellationno.992B/07-02-2006
  Restituirea unor imobile trecute în proprietatea statului.

 25. Interpellationno.993B/07-02-2006
  Creșterea porcilor la îngrășat.

 26. Interpellationno.994B/07-02-2006
  Creșterea vacilor de lapte.

 27. Interpellationno.1077B/15-02-2006
  Incompatibilitatea unor aleși.

 28. Interpellationno.1112B/21-02-2006
  Creșterea porcilor la îngrășat.

 29. Interpellationno.1113B/21-02-2006
  Creșterea vacilor de lapte.

 30. Interpellationno.1114B/21-02-2006
  Registrul fermelor.

 31. Interpellationno.1233B/07-03-2006
  Medicamente pentru persoanele handicapate.

 32. Interpellationno.1234B/07-03-2006
  Calcularea pensiilor.

 33. Interpellationno.1351B/28-03-2006
  Selectarea băncilor comerciale în vederea implementării Programului "Fermierul".

 34. Interpellationno.1513B/26-04-2006
  Traiul greu al pensionarilor.

 35. Interpellationno.1669B/23-05-2006
  De ce organele administrației publice locale nu respectă prevederile art.12 din Legea 681/2004?

 36. Interpellationno.1670B/23-05-2006
  OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

 37. Interpellationno.1691B/23-05-2006
  Nereguli din activitatea primarului din Răucești, Ilie Apostoaie.

 38. Interpellationno.1731B/06-06-2006
  Propuneri pentru soluționarea unor probleme agricole.

 39. Interpellationno.1763B/06-06-2006
  Achiziționarea unor avioane de luptă.

 40. Interpellationno.1764B/06-06-2006
  Recalcularea pensiilor.

 41. Interpellationno.1800B/07-06-2006
  Starea de incompatibilitate a domnului Bergheș Luigi Relu, președinte SNIF și administrator la SC COMERȚ CEREALE SRL.

 42. Interpellationno.1836B/27-06-2006
  Structura culturilor vegetale.

 43. Interpellationno.1837B/27-06-2006
  Programul "Fermierul".

 44. Interpellationno.1944B/06-09-2006
  Subfinanțarea sistemului de sănătate.

 45. Interpellationno.1961B/12-09-2006
  Recalcularea pensiei.

 46. Interpellationno.1962B/12-09-2006
  Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia de drept, anticipată.

 47. Interpellationno.1963B/12-09-2006
  Fonduri pentru corectarea torenților și evitarea inundațiilor în jud.Neamț.

 48. Interpellationno.1964B/12-09-2006
  Poluarea mediului în comuna Dumbrava Roșie, jud.Neamț.

 49. Interpellationno.1965B/12-09-2006
  Calea ferată Tg.Neamț - Pașcani.

 50. Interpellationno.2013B/13-09-2006
  Reconstituirea dreptului de proprietate pentru un număr de 32 de persoane din com.Trifești-Neamț.

 51. Interpellationno.2018B/20-09-2006
  Anularea clauzei sociale 11.11 din Contractul de vânzare-cumpărare al SC PETROTUB SA Roman.

 52. Interpellationno.2019B/04-10-2006
  Alocarea de fonduri suplimentare pentru DGASP Neamț la viitoarea rectificare bugetară.

 53. Interpellationno.2029B/10-10-2006
  Revendicări din partea Asociației Pensionarilor din jud.Neamț.

 54. Interpellationno.2030B/10-10-2006
  Despăgubirea pentru bunuri rămase în Basarabia.

 55. Interpellationno.2031B/10-10-2006
  Retrocedare teren.

 56. Interpellationno.2096B/11-10-2006
  Abuz în serviciu.

 57. Interpellationno.2106B/18-10-2006
  Menținerea specialității de oncologie medicală ca specialitate de sine stătătoare.

 58. Interpellationno.2129B/24-10-2006
  Menținerea specialității de oncologie medicală ca specialitate de sine stătătoare.

 59. Interpellationno.2143B/24-10-2006
  Referitor la interpelarea nr.2019B din 04.10.2006.

 60. Interpellationno.2209B/08-11-2006
  ABUZ ÎN SERVICIU

 61. Interpellationno.2214B/07-12-2006
  Anularea clauzei sociale 11.11 din Contractul de vânzare-cumpărare al SC Petrotub SA Roman.

 62. Questionno.2298A/07-12-2006
  Recalcularea pensiei.

 63. Interpellationno.2217B/07-02-2007
  Sprijin material pentru tratament în străinătate.

 64. Interpellationno.2223B/12-02-2007
  "Interpretarea abuzivă de către Comisia Națională de Administrare a Drumurilor Naționale din România a prevederilor Legii 390/2006 pentru completarea Legii apiculturii 89/1998".

 65. Interpellationno.2232B/13-02-2007
  Medicamentele pentru bolnavii cu transplant de rinichi și de ficat.

 66. Interpellationno.2233B/13-02-2007
  Vaccinarea împotriva pestei porcine clasice s-a făcut cu vaccin expirat.

 67. Interpellationno.2234B/13-02-2007
  Abuzuri săvârșite la Primăria Pipirig, jud.Neamț.

 68. Interpellationno.2235B/13-02-2007
  "Acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană".

 69. Interpellationno.2430B/27-02-2007
  "Retrocedare suprafață forestieră".

 70. Interpellationno.2431B/27-02-2007
  "Recalcularea pensiei".

 71. Interpellationno.2475B/05-03-2007
  "Nemulțumiri vizând hotărârile instanțelor de judecată".

 72. Interpellationno.2476B/05-03-2007
  "Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".

 73. Interpellationno.2502B/13-03-2007
  "Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".

 74. Interpellationno.2503B/13-03-2007
  "Aplicarea legilor fondului funciar".

 75. Interpellationno.2550B/13-03-2007
  "Contract de arendă".

 76. Interpellationno.2574B/27-03-2007
  "Virarea pensiei de handicap în contul personal, deschis la Sucursala CEC Piatra Neamț".

 77. Interpellationno.2575B/27-03-2007
  "Nereguli privind funcționarea unei societăți comerciale și lucrări de reparații fără autorizație".

 78. Interpellationno.2669B/24-04-2007
  "Nemulțumiri privind stabilirea pensiei pentru grupa I de muncă".

 79. Interpellationno.2738B/08-05-2007
  "Propunere de completare a textului legii privind despăgubirea persoanelor care au depus bani pentru cumpărarea unei Dacii 1300".

 80. Interpellationno.2749B/22-05-2007
  "Deschiderea minei de uraniu din comuna Grințieș, jud.Neamț.

 81. Interpellationno.2750B/22-05-2007
  "Lucrări de regularizare a răului BISTRICIOARA, din comuna Grințieș, jud.Neamț.

 82. Interpellationno.2751B/22-05-2007
  "Virarea cupoanelor de pensie la CEC".

 83. Interpellationno.2823B/04-06-2007
  Implicațiile proiectului de ordonanță de urgență pprivind pescuitul și acvacultura.

 84. Interpellationno.2905B/03-09-2007
  "Restituirea proprietăților".

 85. Interpellationno.2906B/03-09-2007
  "Propuneri privind rectificarea bugetului pe anul 2007".

 86. Interpellationno.2907B/03-09-2007
  "Acordarea de despăgubiri unor cetățeni români pentru bunurile rămase în Basarabia".

 87. Questionno.3431A/04-09-2007
  "Propuneri privind rectificarea bugetului pe anul 2007".

 88. Interpellationno.2910B/06-09-2007
  "Elaborarea și aprobarea - Normelor de aplicare - a Legii nr.509/2006".

 89. Interpellationno.2911B/11-09-2007
  "Acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor".

 90. Interpellationno.3132B/17-10-2007
  "Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene (Bulgaria)".

 91. Interpellationno.3133B/23-10-2007
  "Situația de la Școala Valea Enei, comuna Oniceni, jud.Neamț".

 92. Interpellationno.3134B/23-10-2007
  "Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".

 93. Interpellationno.3152B/23-10-2007
  "Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".

 94. Interpellationno.3153B/23-10-2007
  "Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene(Bulgaria).

 95. Interpellationno.3204B/24-10-2007
  "Sumele depuse la CEC înainte de 1989".

 96. Interpellationno.3263B/13-11-2007
  "Podul de la Coșereni".

 97. Interpellationno.3340B/13-11-2007
  "Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".

 98. Interpellationno.3341B/13-11-2007
  "Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".

 99. Interpellationno.3342B/13-11-2007
  "Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".

 100. Interpellationno.3343B/13-11-2007
  "Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful - Cozla - de către Primăria Piatra Neamț".

 101. Interpellationno.3344B/13-11-2007
  "Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".

 102. Interpellationno.3345B/14-11-2007
  "Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".

 103. Interpellationno.3346B/14-11-2007
  "Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful -Cozla- de către Primăria Piatra Neamț".

 104. Interpellationno.3347B/14-11-2007
  "Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".

 105. Interpellationno.3348B/14-11-2007
  "Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".

 106. Interpellationno.3349B/14-11-2007
  "Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".

 107. Interpellationno.3352B/03-12-2007
  "Sesizarea domnului Sântion Marian Rolf procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție".

 108. Questionno.3912A/03-12-2007
  "Rezolvarea unui caz medical".

 109. Interpellationno.3385B/11-12-2007
  "Rezolvarea unui caz medical".

 110. Questionno.4020A/18-12-2007
  "Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice".

 111. Interpellationno.3451B/12-02-2008
  Primire în audiență.

 112. Interpellationno.3452B/12-02-2008
  Sporuri pentru condiții speciale pentru personalul navigant din aviația militară.

 113. Interpellationno.3453B/12-02-2008
  Sprijin pentru finanțarea unei investiții.

 114. Interpellationno.3478B/12-02-2008
  Reconstituirea dreptului de proprietate.

 115. Interpellationno.3479B/12-02-2008
  Acordarea unui sprijin material soțului supraviețuitor.

 116. Interpellationno.3480B/12-02-2008
  Modul de distribuire a cupoanelor de pensie.

 117. Interpellationno.3481B/12-02-2008
  Modul de distribuire a cupoanelor de pensii.

 118. Interpellationno.3482B/12-02-2008
  Reconstituirea dreptului de proprietate.

 119. Interpellationno.3586B/13-02-2008
  Sprijin pentru finanțarea unei investiții.

 120. Questionno.4200A/13-02-2008
  Reconstituirea dreptului de proprietate.

 121. Questionno.4201A/13-02-2008
  Reconstituirea dreptului de proprietate.

 122. Interpellationno.4011B/24-06-2008
  Concursul pentru ocuparea funcției de director.

 123. Interpellationno.4185B/23-09-2008
  Propunere privind completarea Legii 309/2002.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 27 mai 2022, 8:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro