Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2012-2016 (sen.)
2004-2008 (sen.)
Legături:
nicolae.neagu@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Nicolae Neagu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Nicolae NEAGU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 8/01.02.2018   Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
2. 16/12.02.2018   Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încăcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la comisii
3. 20/01.02.2017   Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 retrimis
la comisii
4. 38/19.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tipsala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale la comisii
5. 206/22.05.2017   Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
6. 223/06.06.2017   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată pe ordinea de zi
7. 276/12.09.2017   Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc la comisii
8. 294/25.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
9. 299/25.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal pe ordinea de zi
10. 300/25.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
11. 339/17.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 la Senat
12. 407/30.10.2017   Proiect de Lege privind combaterea ambroziei la promulgare
13. 411/30.10.2017   Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în reexaminare
la Senat
14. 413/30.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale la comisii
15. 415/30.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
16. 441/13.11.2017   Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
17. 495/27.11.2017   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali raport
depus
18. 499/27.11.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României la comisii
19. 501/27.11.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la comisii
20. 522/04.12.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
21. 524/04.12.2017   Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale la comisii
22. 529/04.12.2017   Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății la comisii
23. 544/07.12.2017   Proiect de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri la comisii
24. 547/07.12.2017   Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
25. 560/07.12.2017   Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la comisii
26. 561/07.12.2017   Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
27. 601/20.12.2017   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii la comisii
28. BP50/21.02.2017   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici * Republicată și a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici la Senat
29. BP142/12.04.2017   Propunere legislativă privind combaterea ambroziei la Senat
30. BP333/05.09.2017   Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu la Senat
31. BP345/06.09.2017   Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994 la Senat
32. BP346/06.09.2017   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice la Senat
33. BP347/06.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților respinsă
de Senat
34. BP348/06.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
35. BP405/28.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale la Senat
36. BP411/05.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată la Senat
37. BP423/11.10.2017   Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare la Senat
38. BP424/11.10.2017   Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol la Senat
39. BP426/12.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
40. BP428/12.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată la Senat
41. BP553/02.11.2017   Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Sibiu la Senat
42. BP555/07.11.2017   Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
43. BP560/08.11.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
44. BP422/11.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
45. BP769/21.12.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 22 februarie 2018, 18:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro