Eugen NICOLICEA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 182/02.05.2017 L98/02.05.2017 Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare Lege 195/2017
2. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 153/2017
3. 322/03.10.2017 L157/06.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă la comisii
4.   L322/04.09.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ?Construire Spital Clinic de Urgență? în Municipiul Brașov la comisii
5. BP270/21.06.2017 BP302/27.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tipsala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale la Senat
6. BP305/29.06.2017 BP396/05.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă la Senat
7. BP306/29.06.2017 BP397/05.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale la Senat
8. BP150/02.05.2017   Propunere legislativă privind modificarea și completarea regulamentului Camerei Deputaților sesizare de
neconstituționalitate
9. BP151/02.05.2017   Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 9 al Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului pe ordinea de zi
10. BP145/19.04.2017   Propunere legislativă privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor raport
depus
11. BP167/05.05.2017   Propunere legislativă privind aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare și funcționare al Comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12.   BP309/29.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal înregistrată
13.   BP310/29.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune înregistrată