Emil-Teodor POPESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 55/05.03.1997 L414/1997 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991. Lege 169/1997