Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2008-2012 (dep.)
Links:
corneliu.olar@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Corneliu Olar > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Corneliu OLAR
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
2. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
3. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata la comisii
4. 254/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
5. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
6.   L276/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii la comisii
7. 289/18.09.2017 L81/18.04.2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016 la comisii
8. 291/25.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.84 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
9. 294/25.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
10. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
11. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
12. BP98/15.03.2017 L139/29.05.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
13. BP136/11.04.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
de Senat
14. BP137/11.04.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la Senat
15. BP182/09.05.2017 L287/04.09.2017 Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures "AUTOSTRADA UNIRII" la Senat
16. BP184/10.05.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la Senat
17. BP190/16.05.2017 L292/04.09.2017 Propunere legislativa pentru sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri la Senat
18. BP223/29.05.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
19. BP204/23.05.2017 L308/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei la Senat
20. BP216/24.05.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la Senat
21. BP239/07.06.2017 L332/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
22. BP298/29.06.2017 BP392/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea si nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la Senat
23. BP309/30.06.2017 BP400/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
24. BP333/05.09.2017 BP423/14.09.2017 Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
25. BP345/06.09.2017 BP428/14.09.2017 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice nr.75/1994 la Senat
26. BP346/06.09.2017 BP429/14.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
27. BP347/06.09.2017 BP430/14.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor la Senat
28. BP372/19.09.2017 BP445/26.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la Senat
29. BP411/05.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane, republicata la Senat
30. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
31. BP423/11.10.2017   Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare la Senat
32. BP424/11.10.2017   Propunere legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol la Senat
33. BP427/12.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani republicata la Senat
34. BP428/12.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata la Senat
35. BP436/16.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001
36.   BP279/20.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 înregistrată
37.   BP315/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice înregistrată
38.   BP316/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii înregistrată
39.   BP317/29.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.111 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 înregistrată
40.   BP318/29.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*) înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 17 october 2017, 12:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro