Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2016-2020 (dep.)
Liens:
claudiu.nasui@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Claudiu-Iulius-Gavril Nasui > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Claudiu-Iulius-Gavril NASUI
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2020-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 102/16.02.2021 L29/2021 Propunere legislativa pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputatillor si al senatorilor respinsa
definitiv
2. 156/19.04.2021 B251/2021 Propunere legislativa pentru abrogarea art.210 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ procedura legislativa încetata
3. 171/26.04.2021 L182/2021 Propunere legislativa privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 procedura legislativa încetata
4. 197/10.05.2021 L91/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala la comisii
5. 207/19.05.2021 L487/2021 Propunere legislativa privind crearea registrului lucratorilor Securitatii si legaturilor de rudenie ale persoanelor care ocupa demnitati sau functii publice cu acestia prin completarea Ordonantei de urgenta nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii respinsa
definitiv
6. 225/25.05.2021   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
7. 287/28.06.2021 L182/2021 Proiect de Lege privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 la comisii
8. 328/14.09.2021 L527/2021 Propunere legislativa pentru abrogarea art.210 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat
9. 370/20.09.2021 L197/2021 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare la comisii
10. 572/24.11.2021   Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(71) si (72) ale art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
11. 576/07.12.2021   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata si de modificare si abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati aviz/
punct de vedere
solicitat
12. 606/15.12.2021 L503/2021 Propunere legislativa pentru protejarea romanilor si intreprinderilor romanesti de cresterile de preturi la energie electrica si gaze naturale la comisii
13. BP703/22.11.2021   Propunere legislativa pentru completarea articolului 181 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la Senat
14. BP733/09.12.2021   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului la Senat
15. BP779/23.12.2021   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila
16.   BP129/08.04.2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor si al senatorilor înregistrata

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 29 janvier 2022, 13:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro