Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
dan.barna@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Ilie Dan Barna > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ilie Dan BARNA
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 10/01.02.2018 L428/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata la comisii
2. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la comisii
3. 24/12.02.2018 L466/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
4. 25/12.02.2018 L468/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la comisii
5. 31/19.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale aviz/
punct de vedere
solicitat
6. 39/19.02.2018 L467/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii la comisii
7. 40/19.02.2018 L469/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la comisii
8. 130/20.02.2017 L48/13.03.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe Lege 69/2017
9. 256/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale la Senat
10. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
11.   L422/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
12. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
13. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 raport
depus
14. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
15. 503/29.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
16. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
17. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
18. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca la comisii
19. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
20. BP408/03.10.2017 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind cumulul pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la Senat
21. BP553/02.11.2017 BP544/07.11.2017 Propunere legislativa privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al municipiului Sibiu si in administrarea Consiliului Sibiu la Senat
22. BP618/22.11.2017 BP609/29.11.2017 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
23. BP640/29.11.2017 BP616/05.12.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
24. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
25. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
26. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
27. BP739/14.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale 31/1990 la Senat
28. BP747/15.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul la Senat
29. BP767/20.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
30. BP27/12.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la Senat
31. BP29/13.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
32. BP35/14.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata la Senat
33.   BP536/01.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici înregistrată
34.   BP548/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European înregistrată
35.   BP549/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei înregistrată
36.   BP550/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanante înregistrată
37.   BP551/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali înregistrată
38.   BP565/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici înregistrată
39.   BP570/14.11.2017 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii înregistrată
40.   BP580/20.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal înregistrată
41.   BP581/20.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal înregistrată
42.   BP604/28.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.16, litera b) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat înregistrată
43.   BP608/29.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 february 2018, 14:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro