Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Photos
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
dan.barna@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Ilie Dan Barna > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ilie Dan BARNA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 130/20.02.2017 L48/13.03.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe Lege 69/2017
2. 256/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale pe ordinea de zi
3. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
4. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor la comisii
5. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 la comisii
6. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
7. BP239/07.06.2017 L332/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
8. BP308/30.06.2017 BP399/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la Senat
9. BP322/23.08.2017 BP402/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la Senat
10. BP323/03.08.2017 BP403/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii la Senat
11. BP324/03.08.2017 BP404/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la Senat
12. BP325/03.08.2017 BP405/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
13. BP377/20.09.2017 BP446/26.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
14. BP408/03.10.2017 BP467/04.10.2017 Propunere legislativa privind cumulul pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la Senat
15. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
16. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
17. BP553/02.11.2017   Propunere legislativa privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al municipiului Sibiu si in administrarea Consiliului Sibiu la Senat
18.   BP300/27.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare înregistratã
19.   BP301/27.06.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca înregistratã
20.   BP308/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 18 novembre 2017, 15:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro