Renică DIACONESCU
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative