Constantin TECULESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 37/10.02.1998   Propunere legislativa privind modificarea Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale. respinsa
definitiv
2. 172/12.05.1999 L174/2000 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999. respinsa
definitiv
3. 204/27.05.1999   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
4. 262/08.09.1998 L293/1998 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat. Lege 171/2001
5. 388/24.11.1998   Propunere legislativa pentru completarea art.12 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata. respinsa
definitiv