Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2000-2004 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Florin Iordache > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Florin IORDACHE
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 15/04.02.2008 L564/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului Lege 35/2008
2. 40/01.02.2006 L603/2005 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Achizitii Publice respinsa
definitiv
3. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
4. 71/19.02.2007 L903/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Medicina Veterinara respinsa
definitiv
5. 72/20.02.2006 L405/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistratilor respinsa
definitiv
6. 75/25.02.2008 L764/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
7. 85/03.03.2008 L729/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata respins
definitiv
8. 96/03.03.2008 L872/2007 Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 215/2008
9. 97/03.03.2008 L882/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
10. 101/28.02.2007 L852/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale respinsa
definitiv
11. 143/25.04.2005   Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Achizitii Publice procedura legislativa īncetata
12. 165/08.04.2008 L821/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata respins
definitiv
13. 172/08.04.2008 L871/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor Lege 152/2008
14. 197/22.03.2006 L765/2005 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie respinsa
definitiv
15. 264/23.04.2007 L452/2007 Propunere legislativa privind personalul Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
16. 265/10.04.2006 L158/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificata prin O.U.G. 65/2005 respinsa
definitiv
17. 269/10.04.2006 L135/2006 Propunere legislativa privind vaccinarea antigripala a categoriilor de persoane cu risc respinsa
definitiv
18. 276/05.05.2008 L920/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) si (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respins
definitiv
19. 293/12.04.2006 L134/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei muncii respinsa
definitiv
20. 320/12.05.2008 L84/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
21. 325/18.04.2006 L137/2006 Propunere legislativa privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire respinsa
definitiv
22. 326/18.04.2006 L138/2006 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la reteaua electrica respinsa
definitiv
23. 328/18.04.2006 L110/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale functionarilor publici pentru anul 2005 respinsa
definitiv
24. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
25. 342/12.05.2008 L93/2008 Propunere legislativa privind completarea Codului Civil respinsa
definitiv
26. 351/25.04.2006 L77/2006 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare banesti rambursabile pentru asigurarea incalzirii locuintelor populatiei municipiului Slatina respinsa
definitiv
27. 358/25.04.2006 L109/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarului public respinsa
definitiv
28. 364/25.04.2006 L149/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.4/1953 privind Codul familiei respinsa
definitiv
29. 375/09.05.2007 L151/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 197/2007
30. 378/25.04.2006 L674/2005 Propunere legislativa privind alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respinsa
definitiv
31. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
32. 392/25.04.2006 L108/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului Lege 129/2007
33. 398/23.05.2007 L179/2007 Propunere legislativa privind regimul juridic aferent obiectivului de investitii "Palatul Parlamentului" respinsa
definitiv
34. 398/17.06.2008 L213/2008 Propunere legislativa privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
35. 409/17.06.2008 L94/2008 Propunere legislativa privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vanzare-cumparare incheiate in baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
36. 426/17.06.2008 L230/2008 Propunere legislativa privind obligativitatea achizitionarii si comercializarii brazilor de craciun in ghiveci clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
37. 431/08.05.2006 L212/2006 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Locale respins
definitiv
38. 434/08.05.2006 L240/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.74 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 292/2006
39. 448/10.05.2006 L518/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
40. 494/24.10.2005 L261/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
41. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
42. 512/31.05.2006 L331/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor respinsa
definitiv
43. 517/03.09.2008 L229/2008 Propunere legislativa pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
44. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
45. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
46. 570/24.09.2008 L268/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comert din Romania respinsa
definitiv
47. 571/24.09.2008 L285/2008 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobanda si castiguri si obligatiuni CEC cu castiguri respinsa
definitiv
48. 587/12.09.2007 L380/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
49. 588/12.09.2007 L379/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici respinsa
definitiv
50. 624/08.10.2008 L559/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comertului si a Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007 respinsa
definitiv
51. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
52. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
53. 633/31.10.2008   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor retrasa
de catre initiator
54. 638/04.09.2006 L351/2006 Propunere legislativa pentru completarea legii nr.290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietatea personala a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
55. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
56. 647/14.12.2005 L526/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane respinsa
definitiv
57. 667/08.10.2007 L490/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
58. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
59. 683/21.12.2005 L604/2005 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice respinsa
definitiv
60. 701/17.10.2007 L382/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respins
definitiv
61. 704/03.10.2006 L924/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica respinsa
definitiv
62. 706/03.10.2006 L881/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
63. 706/24.10.2007 L841/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicata, privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului Lege 383/2007
64. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
65. 731/05.11.2007 L121/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari Lege 51/2010
66. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
67. 755/07.11.2007 L963/2007 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de ingrijire si educare a copiilor in varsta de 0-3 ani respinsa
definitiv
68. 758/12.11.2007 L124/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara respinsa
definitiv
69. 774/23.10.2006 L490/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
70. 825/03.12.2007 L590/2007 Propunere legislativa privind sistemul public de pensii pentru agricultori Lege 263/2008
71. 842/13.11.2006 L1025/2006 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
72. 844/13.11.2006 L703/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara Lege 93/2007
73. 859/13.11.2006 L689/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie nr.78/2000 Lege 69/2007
74. 866/10.12.2007 L600/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului de Procedura Penala Lege 57/2008
75. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti la comisii
76. 896/17.12.2007 L776/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania Lege 74/2008
77. 904/22.11.2006 L878/2006 Propunere legislativa pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European Lege 33/2007
78. 930/04.12.2006 L697/2006 Propunere legislativa privind unele servicii de asistenta financiara procedurala respinsa
definitiv
79. 932/04.12.2006 L712/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 si 85 din Legea 59/1934 asupra cecului respinsa
definitiv
80. 943/11.12.2006 L743/2006 Propunere legislativa privind modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Romaniei respinsa
definitiv
81. 945/11.12.2006 L744/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.1, art.16 si art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
82. BP361/12.04.2006 B232/19.04.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului la Senat
83. BP718/16.09.2008 B468/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului la Senat
84. BP721/16.09.2008 B469/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savirsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania la Senat
85. BP728/17.09.2008 B472/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate la Senat
86. BP780/24.09.2008 B496/30.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
87.   BP443/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadru a descentralizarii nr.195 din 22 mai 2006 īnregistrata
88.   BP582/05.11.2008 Propunere legislativa privind Statutul functionarului public din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 25 may 2022, 10:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro