Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
rodica.paraschiv@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Rodica Paraschiv > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Rodica PARASCHIV
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 150/06.03.2017 L77/18.04.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 educatiei nationale Lege 211/2017
2. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 153/2017
3. 241/26.06.2017 L155/06.06.2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane " in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale sau consiliilor judetene ale acestora la comisii
4. 275/12.09.2017 L147/29.05.2017 Proiect de Lege privind unele masuri in domeniul protectiei apelor la comisii
5. 333/10.10.2017 L186/19.06.2017 Propunere legislativa privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic la comisii
6. 414/30.10.2017 L302/04.09.2017 Propunere legislativa privind acordarea unor facilitati fiscale pe ordinea de zi
7. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale la comisii
8.   L436/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar la comisii
9.   L437/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
10. 468/20.11.2017 L124/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a art.17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania la comisii
11. 476/20.11.2017 L322/04.09.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al Municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov Lege 32/2018
12.   L506/27.11.2017 Propunere legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative la comisii
13.   L507/27.11.2017 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei-S.A. la comisii
14. 514/04.12.2017 L334/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanta Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial la comisii
15.   L518/04.12.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Institutiei Prefectului din Romania la comisii
16. 520/04.12.2017 L303/04.09.2017 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea pe langa casele de copii si centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie la comisii
17. 529/04.12.2017 L341/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si imunologie "Cantacuzino " in vedere realizarii Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei, generate de epidemii si pandemii si incredintarea prestarii unor servicii de interes economic general institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii la comisii
18. 569/11.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali aviz/
punct de vedere
solicitat
19. 588/18.12.2017 L542/11.12.2017 Proiect de Lege privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia la comisii
20. 595/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara aviz/
punct de vedere
solicitat
21. 597/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru mdificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative aviz/
punct de vedere
solicitat
22. 598/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor aviz/
punct de vedere
solicitat
23. BP300/29.06.2017 L458/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la Senat
24. BP491/19.10.2017 BP515/24.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional la Senat
25. BP599/16.11.2017 BP582/22.11.2017 Propunere legislativa pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca si Bruna la Senat
26. BP600/16.11.2017 BP583/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor la Senat
27. BP601/16.11.2017 BP584/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare lapte in zona montana la Senat
28. BP602/16.11.2017 BP585/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana la Senat
29. BP603/16.11.2017 BP586/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Progarmului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor, fructelor de padure si plantelor medicinale in zona montana la Senat
30. BP604/16.11.2017 BP587/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de sacrificare a animalelor in zona montana la Senat
31. BP605/16.11.2017 BP588/22.11.2017 Propunere legislativa pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana la Senat
32. BP606/16.11.2017 BP589/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane la Senat
33. BP607/16.11.2017 BP590/22.11.2017 Propunere legislativa privind Legea muntelui la Senat
34. BP712/07.12.2017 BP644/12.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societatilor la Senat
35. BP710/07.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali
36. BP749/18.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
37. BP750/18.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la Senat
38. BP755/18.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei la Senat
39.   BP510/18.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.1 lit.ad) si a art.42 lit.o) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 înregistratã
40.   BP522/25.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului înregistratã
41.   BP546/07.11.2017 Propunere legislativa pentru asigurarea strategiei nationale a Romaniei privind mentinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar functionarii unitatilor de la Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda înregistratã
42.   BP577/16.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati înregistratã
43.   BP649/12.12.2017 Propunere legislativa privind Codul administrativ al Romaniei înregistratã
44.   BP665/14.12.2017 Propunere legislativa privind schimbul de imobile dintre Banca Nationala a Romaniei si statul roman, aflate in proprietatea bancii centrale si, respectiv, in domeniul privat al statului înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 24 janvier 2018, 9:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro