Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Dumitru Bentu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Dumitru BENTU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 96/03.03.2008 L872/2007 Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 215/2008
2. 172/08.04.2008 L871/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 152/2008
3. 197/22.03.2006 L765/2005 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație respinsa
definitiv
4. 293/12.04.2006 L134/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii respinsa
definitiv
5. 298/18.04.2006 L453/2006 Propunere legislativă pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
6. 323/02.05.2007 L108/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței respins
definitiv
7. 325/18.04.2006 L137/2006 Propunere legislativă privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire respinsa
definitiv
8. 326/18.04.2006 L138/2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică respinsa
definitiv
9. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
10. 351/25.04.2006 L77/2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina respinsa
definitiv
11. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respins
definitiv
12. 398/23.05.2007 L179/2007 Propunere legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" respinsa
definitiv
13. 408/17.06.2008 L138/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
14. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
15. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
16. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
17. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsa
definitiv
18. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
19. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
20. 463/23.06.2008 L556/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 respinsa
definitiv
21. 470/11.06.2007 L307/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22. 478/03.09.2008   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
24. 503/03.09.2008 L324/2008 Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
25. 504/03.09.2008 L333/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
26. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii Lege 289/2007
27. 508/03.09.2008 L293/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
28. 509/03.09.2008 L322/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
29. 517/03.09.2008 L229/2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
30. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
31. 525/03.09.2008 L292/2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România respinsa
definitiv
32. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
33. 550/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
34. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
35. 570/24.09.2008 L268/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România respinsa
definitiv
36. 572/24.09.2008 L321/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe respinsa
definitiv
37. 575/24.09.2008 L294/2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
38. 587/12.09.2007 L380/2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
39. 596/08.10.2008   Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
40. 610/08.10.2008 L306/2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respinsa
definitiv
41. 612/08.10.2008 L350/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsa
definitiv
42. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
43. 647/14.12.2005 L526/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române respinsa
definitiv
44. 703/04.11.2008 L385/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
45. 704/03.10.2006 L924/2006 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsa
definitiv
46. 706/03.10.2006 L881/2006 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
47. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsa
definitiv
48. 774/23.10.2006 L490/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
49. 837/03.12.2007 L607/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
definitiv
50. 866/10.12.2007 L600/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală Lege 57/2008
51. 983/20.12.2006 L372/2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Lalești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiești respinsa
definitiv
52. BP568/19.06.2008 L534/2008 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație la Senat
53. BP829/06.10.2008 B529/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari la Senat
54. BP830/06.10.2008 B530/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaștrea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 la Senat
55. BP831/06.10.2008 B531/13.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal la Senat
56. BP832/06.10.2008 B532/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii la Senat
57. BP833/06.10.2008 B533/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
58. BP835/06.10.2008 B534/13.10.2008 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă la Senat
59. BP827/06.10.2008 B527/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal la Senat
60. BP828/06.10.2008 B528/13.10.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești la Senat
61.   BP491/29.09.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete cadou de Paști și de Crăciun pensionarilor retrasa
de catre Senat
62.   BP542/15.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 13:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro