Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Petre Ungureanu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Petre UNGUREANU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 70/15.02.2006 L369/14.04.2006 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenjare a teritoriului national - Sectiunea a IV a Reteaua de localitati Lege 308/2006
2. 153/08.03.2006 L780/21.12.2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.705/2001, privind sistemul national de asistenta sociala respinsă
definitiv
3. 174/08.04.2008 L880/27.11.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 24 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
4. 205/02.04.2007 L1008/19.12.2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare respinsă
definitiv
5. 223/29.03.2006 L181/08.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica Lege 228/2006
6. 268/23.04.2007 L89/06.02.2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii locuintei nr.114/1996 respinsă
definitiv
7. 336/02.05.2007 L105/06.02.2007 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligatiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si ale altor entitati care au calitatea de angajator respinsă
definitiv
8. 338/02.05.2007 L131/06.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsă
definitiv
9. 378/19.09.2005 L618/09.11.2005 Propunere legislativa "Legea Curtii de Conturi" la Senat
10. 549/14.06.2006 L321/04.04.2006 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respinsă
definitiv
11. 587/12.09.2007 L380/15.05.2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsă
definitiv
12. 598/18.09.2007 L450/05.06.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
13. 939/11.12.2006 L730/12.09.2006 Propunere legislativa privind concordatul preventiv retrasă
de către inițiator
14. 947/11.12.2006 L734/12.09.2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism respinsă
definitiv
15. BP642/12.10.2005 L124/02.02.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii arendarii nr.16/1994 retrasă
de către inițiator
16. BP298/04.04.2006 BP212/06.04.2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism retrasă
de către inițiator
17. BP613/25.06.2008 BP421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat
18. BP743/18.09.2008 BP477/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic la Senat
19.   BP438/12.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi retras
de către Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 february 2019, 4:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro