PATAKI Iulia
Questions & interpellations in legislature 2000-2004

 1. Interpellation no.1308B/24-02-2004
  Referitor la Proiectul Phare de înfrățire instituțională România-Spania în domeniul Ocupare și politici sociale; Egalitatea de șanse între femei și bărbați 2003-2005.

 2. Question no.2010A/20-04-2004
  Referitor la inexistența unei legături directă a companiei TAROM între Zagreb și București.

 3. Interpellation no.1437B/27-04-2004
  Referitor la sistermul de sănătate din România care suferă de multe neajunsuri.

 4. Question no.2097A/13-05-2004
  Referitor la politici publice elaborate pentru sprijinirea incluziunii sociale a minorităților sexuale din România.

 5. Question no.2110A/18-05-2004
  Referitor la aplicarea HG 266/2004.

 6. Question no.2114A/24-05-2004
  Referitor la Legea 677/2001.

 7. Question no.2180A/26-08-2004
  Referitor la disponibilitățile bugetului Fondului de asigurări de sănătate de la finele anului.

 8. Question no.2261A/04-10-2004
  Referitor la un program special destinat zonelor greu accesibil pentru a asigura medicamente necesare locuitorilor acestora prin intermediul unor farmacii mobile.

 9. Interpellation no.1588B/05-10-2004
  Referitor la capitolul 29 de negociere cu UE și la Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE.