Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
www.uioreanu.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Horea-Dorin Uioreanu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Horea-Dorin UIOREANU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 15/04.02.2008 L564/11.09.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 35/2008
2. 42/14.02.2007 L234/23.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
3. 49/14.02.2007 L892/14.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) respinsă
definitiv
4. 55/19.02.2007 L322/25.04.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor respinsă
definitiv
5. 56/19.02.2007 L323/25.04.2007 Propunere legislativă "Legea securității naționale a României" respinsă
definitiv
6. 57/19.02.2007 L324/25.04.2007 Propunere legislativă privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție respinsă
definitiv
7. 58/19.02.2007   Propunere legislativă privind statutul profesional și de carieră al ofițerilor de informații procedură legislativă încetată
8. 59/19.02.2007 L325/25.04.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații respinsă
definitiv
9. 60/19.02.2007 L326/25.04.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsă
definitiv
10. 78/19.02.2007 L891/14.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsă
definitiv
11. 98/03.03.2008 L800/06.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
12. 120/12.03.2008 L914/04.12.2007 Proiect de Lege privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 198/2008
13. 138/08.03.2006 L725/07.12.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
14. 179/11.05.2005 L135/20.04.2005 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
15. 212/16.04.2008 L953/18.12.2007 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului respinsă
definitiv
16. 265/23.04.2007 L905/14.11.2006 Propunere legislativă privind "Codul silvic" respinsă
definitiv
17. 275/27.06.2005 L126/13.04.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
18. 279/05.05.2008 L921/04.12.2007 Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale respins
definitiv
19. 281/23.04.2007 L125/06.02.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
20. 297/23.04.2007 L92/06.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
21. 326/02.05.2007 L145/06.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice de pază de interes județean respinsă
definitiv
22. 336/02.05.2007 L105/06.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator respinsă
definitiv
23. 338/02.05.2007 L131/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
24. 370/07.05.2007 L150/06.02.2007 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult Lege 239/2007
25. 462/11.06.2007 L231/20.03.2007 Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale Lege 339/2007
26. 463/10.10.2005 L224/08.06.2005 Propunere legislativă pentru completarea articolului 160 din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 44/2006
27. 468/11.06.2007 L286/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
28. 524/03.09.2008 L269/22.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
29. 580/28.11.2005 L411/07.09.2005 Propunere legislativă privind completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale respinsă
definitiv
30. 590/28.11.2005 L429/07.09.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România respinsă
definitiv
31. 593/01.10.2008   Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
32. 609/24.09.2007 L250/27.03.2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații la comisii
33. 610/05.12.2005 L492/28.09.2005 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară Lege 131/2006
34. 622/12.12.2005 L595/26.10.2005 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura Lege 116/2006
35. 623/26.09.2007 L839/16.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului respinsă
definitiv
36. 626/12.12.2005 L493/28.09.2005 Propunere legislativă pentru protejarea zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt și alte calamități naturale respinsă
definitiv
37. 627/12.12.2005 L494/28.09.2005 Propunere legislativă pentru protecția zonelor calamitate respinsă
definitiv
38. 649/02.10.2007 L442/05.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
39. 667/08.10.2007 L490/26.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
40. 669/13.09.2006 L429/02.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
41. 682/21.12.2005 L587/26.10.2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor respinsă
definitiv
42. 682/13.09.2006 L498/30.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
43. 702/22.10.2007 L810/09.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 2/2008
44. 741/18.10.2006 L955/04.12.2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsă
definitiv
45. 893/17.12.2007 L642/04.09.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
46.   L915/04.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României retrasă
de către inițiator
47.   L916/04.12.2007 Propunere legislativă privind organizarea serviciului extern al diplomației române retrasă
de către inițiator
48. 927/04.12.2006 L674/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.431 din 19 iunie 2003 respinsă
definitiv
49. 931/04.12.2006 L662/05.09.2006 Propunere legislativă privind profesiile liberale respinsă
definitiv
50. 947/11.12.2006 L734/12.09.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism respinsă
definitiv
51. BP298/04.04.2006 BP212/06.04.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism retrasă
de către inițiator
52. BP232/21.03.2007 L445/05.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" retrasă
de către inițiator
53. BP730/17.09.2008 BP474/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
54. BP788/30.09.2008 BP505/03.10.2008 Propunere legislativă privind instituirea medaliei comemorative "120 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național Mihai Eminescu" la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 24 mai 2019, 15:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro