Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
1996-2000 (dep.)
1992-1996 (dep.)
1990-1992 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Daniela Popa > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Daniela POPA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 144/2008
2. 62/25.02.2008 L797/2007 Propunere legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate respinsa
definitiv
3. 86/03.03.2008 L829/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală Lege 236/2008
4. 87/03.03.2008 L798/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 respinsa
definitiv
5. 88/03.03.2008 L799/2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
definitiv
6. 89/03.03.2008 L796/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
7. 90/03.03.2008 L795/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
8. 92/28.02.2007 L854/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
9. 92/03.03.2008 L831/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
10. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
11. 109/05.03.2007 L869/2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
12. 121/12.03.2008 L855/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
13. 142/17.03.2008 L780/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
14. 161/08.04.2008 L835/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
15. 171/08.04.2008 L830/2007 Propunere legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" respinsa
definitiv
16. 199/02.04.2007 L954/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 244/2007
17. 202/25.05.2005 L136/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 221/2005
18. 211/10.04.2007 L421/2007 Propunere legislativă privind susținerea învățământului preșcolar Lege 223/2008
19. 216/10.04.2007 L999/2006 Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România Lege 223/2007
20. 226/08.06.2005 L150/2005 Propunere legislativă privind protecția socială a femeilor casnice respinsa
definitiv
21. 254/05.05.2008 L956/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 257/2008
22. 256/05.05.2008 L53/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
23. 277/27.06.2005 L208/2005 Propunere legislativă privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto respinsa
definitiv
24. 294/12.05.2008 L54/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
definitiv
25. 297/12.05.2008 L64/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
26. 298/12.05.2008 L115/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României respinsa
definitiv
27. 304/25.04.2007 L91/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
28. 305/25.04.2007 L1006/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
29. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
30. 315/02.05.2007 L142/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare Lege 334/2007
31. 317/02.05.2007 L98/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
definitiv
32. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
33. 353/07.05.2007 L81/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respins
definitiv
34. 356/07.05.2007 L80/2007 Propunere legislativă privind îmbunătățirea procedurii legislative respinsa
definitiv
35. 358/05.09.2005 L121/2005 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 358/2005
36. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești" respins
definitiv
37. 386/17.06.2008 L133/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
38. 389/17.06.2008 L83/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală respinsa
definitiv
39. 397/17.06.2008 L199/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
definitiv
40. 403/02.05.2006 L691/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
41. 404/02.05.2006 L680/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
42. 405/02.05.2006 L679/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
43. 412/28.05.2007 L78/2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
44. 440/23.06.2008 L259/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată Lege 270/2008
45. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
46. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor respinsa
definitiv
47. 476/17.05.2006 L600/2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 481/2006
48. 524/07.06.2006   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității ca poliție politică retrasa
de catre initiator
49. 546/05.09.2007 L804/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
50. 547/05.09.2007 L805/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
51. 560/24.09.2008 L420/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A. respins
definitiv
52. 562/24.09.2008 L291/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
53. 594/08.10.2008   Propunere legislativă privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
54. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
55. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 480/2006
56. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 45/2009
57. 737/16.10.2006 L922/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
58. 746/05.11.2007 L474/2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
59. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
60. 776/25.10.2006 L954/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 procedura legislativa încetata
61. 860/13.11.2006 L751/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
62. 877/10.12.2007 L733/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
63. 891/17.12.2007 L475/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
64. 949/11.12.2006 L736/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
65. BP632/11.10.2005 L116/2006 Propunere legislativă privind scutirea persoanelor fizice de la plata impozitului datorat bugetului de stat asupra bunurilor imobile afectate de fenomenele meteorologice deosebite produse în anul 2005 retrasa
de catre initiator
66. BP134/01.03.2006 L441/2006 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la Senat
67. BP950/11.10.2006 L1007/2006 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijinire a producătorilor din acvacultură retrasa
de catre initiator
68. BP578/05.06.2007 L606/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulteriooare retrasa
de catre initiator
69. BP735/03.09.2007 L739/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre initiator
70. BP777/24.09.2008 B494/30.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari la Senat
71.   BP46/01.02.2006 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European retrasa
de catre Senat
72.   BP500/01.10.2008 Propunere legislativă privind salarizarea funcționarilor publici parlamentari și a personalului contractual din aparatul Parlamentului României retrasa
de catre Senat
73.   BP554/28.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. retrasa
de catre Senat
74.   BP555/28.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 27 ianuarie 2022, 9:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro