Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Zsolt Molnar > Propositions législatives Versiunea pentru printare

MOLNAR Zsolt
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2012-2016

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 67/01.02.2017 L414/27.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 217/2017
2. 71/01.02.2017 L477/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 Lege 194/2018
3. 72/01.02.2017 L478/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.68 / 2003 privind serviciile sociale la comisii
4. 73/01.02.2017 L480/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a art.41 din Legea asistentei sociale nr.292/2011 Lege 110/2017
5. 130/25.03.2014 L694/02.12.2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsã
definitiv
6. 147/11.04.2016 L674/14.12.2015 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Registrului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice pe ordinea de zi
7. 180/14.04.2014 L379/10.06.2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 6/2016
8. 181/05.06.2013 L502/30.09.2013 Propunere legislativa privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale catre autoritatile administratiei publice locale respinsã
definitiv
9. 185/04.03.2015 L504/09.09.2014 Proiect de Lege privind declararea satelor Tarcaia si Gradinari, judetul Bihor, localitati-martir retrimis
la comisii
10. 195/14.04.2014 L700/09.12.2013 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local la comisii
11. 201/20.04.2016 L116/08.02.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsã
definitiv
12. 204/14.04.2014 L103/04.02.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc respinsã
definitiv
13. 232/03.05.2016 L147/22.02.2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului retrimis
la comisii
14. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respins
definitiv
15. 280/03.06.2014 L203/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alin.(1) si (2) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Lege 131/2014
16. 292/17.09.2013 L181/21.05.2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania retrimis
la comisii
17. 295/27.06.2016 L244/25.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 209/2017
18. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
19. 349/20.09.2016 L310/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 107/2017
20. 358/20.09.2016 L188/04.04.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 la comisii
21. 379/02.09.2014 L369/02.06.2014 Propunere legislativa privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale respinsã
definitiv
22. 385/26.09.2016 L339/07.06.2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal respinsã
definitiv
23. 386/02.09.2014 L336/27.05.2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii locuintei nr.114/1996 Lege 143/2017
24. 434/04.11.2013 L232/10.06.2013 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsã
definitiv
25. 445/10.10.2016 L337/07.06.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala pe ordinea de zi
26. 446/10.10.2016 L412/27.06.2016 Propunere legislativa privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsã
definitiv
27. 448/17.10.2016   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 clasatã
cf. art.63 alin.5
din Constituþia republicatã
28. 499/22.06.2015 L232/11.05.2015 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii maghiare Lege 279/2015
29. 511/18.11.2013 L429/03.09.2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
30. 512/02.12.2014 L266/28.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
31. 521/02.12.2014 L299/12.05.2014 Propunere legislativa pentru completarea art.1 din Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor la comisii
32. 541/08.12.2014 L358/02.06.2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale Lege 271/2015
33. 557/02.12.2013 L373/03.09.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
34. 557/08.12.2014 L298/12.05.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare respins
definitiv
35. 588/15.12.2014 L355/02.06.2014 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia pe ordinea de zi
36. 613/23.09.2015 L305/15.06.2015 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsã
definitiv
37. 744/28.10.2015 L423/02.09.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanta de urgenta nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 209/2016
38. 750/28.10.2015 L424/02.09.2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea stagiilor profesionale pe ordinea de zi
39. 762/02.11.2015 L492/02.09.2015 Proiect de Lege privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
40. 806/11.11.2015 L164/07.03.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicata in 11 iulie 2014) in sensul de a asigura informarea si educarea publicului inclusiv sub aspect stiintific si tehnologic Lege 187/2016
41. 854/25.11.2015 L600/09.11.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsã
definitiv
42. BP209/06.04.2016 L387/21.06.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala la Senat
43. BP456/28.06.2016 L612/07.11.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea a reglementarilor privind Legea nr.210/1999 privind concediul paternal si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la Senat
44. BP493/06.09.2016 BP452/14.09.2016 Propunere legislativa privind combaterea raspandirii plantei puternic alergene, pericol pentru sanatatea publica, Ambrosia artemisiifolia la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 24 avril 2019, 6:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro