Adrian BĂDULESCU
Questions & interpellations in legislature 2008-2012

 1. Interpellation no.136B/17-03-2009
  Situația școlară a copiilor cu părinți în străinătate.

 2. Interpellation no.137B/17-03-2009
  Situația perdelelor de protecție și regenerarea pădurilor.

 3. Interpellation no.347B/19-05-2009
  Schemă ajutor de stat pentru procesarea produselor agricole.

 4. Interpellation no.348B/19-05-2009
  Situația și valoarea subvențiilor APIA în fucție de contactele de arendă înregistrate la Consiliile Locale ale unităților administrativ teritoriale din jud.Teleorman.

 5. Interpellation no.349B/19-05-2009
  Verificareaîndeplinirii prevederilor contractuale cf.Legii Arendei 16/1994, actualizată.

 6. Interpellation no.354B/19-05-2009
  Lipsa analizei amănunțite prin reținerea totală sau parțială, ad litteram, de către judecătorii Tribunalelor și Curților de Apel a sentințelor primei instanțe, în spețele deduse judecății.

 7. Interpellation no.408B/19-05-2009
  Scheme și programe sociale urgente de ajutor de stat pentru SC KOYO România, Alexandria.

 8. Interpellation no.409B/19-05-2009
  Scheme și programe sociale urgente de ajutor de stat pentru SC KOYO România, Alexandria.

 9. Interpellation no.410B/19-05-2009
  Politici publice bugetare și fiscale pentru SC KOYO România, Alexandria.

 10. Interpellation no.411B/19-05-2009
  Schemă urgentă de ajutor de stat pentru firme private din domeniul prelucrării produselor industriale: SC KOYO România, Alexandria.

 11. Question no.930A/22-06-2009
  Taxa de intrare în Spitalul Județean Teleorman.

 12. Question no.931A/22-06-2009
  Programările cetățenilor la Registrul Auto Român Teleorman.

 13. Interpellation no.1218B/23-02-2010
  Calitatea slabă a serviciilor prestate de compania CEZ Distribuție.

 14. Question no.2018A/01-03-2010
  Standardizarea documentelor care însoțesc transporturile de mărfuri.

 15. Question no.2019A/01-03-2010
  Valorificarea bunurilor legal confiscate.

 16. Question no.2301A/22-03-2010
  Depăgubirile investitorilor FNI.

 17. Question no.4190A/01-10-2010
  Situația absolvenților Universității Spiru Haret care au absolvit forme neautorizate de învățământ.

 18. Question no.4510A/25-10-2010
  Situația Combinatului de Îngrășăminte Chimice din Turnu Măgurele.

 19. Question no.4849A/18-11-2010
  Existența unei analize ocupaționale la nivel național.

 20. Question no.4850A/18-11-2010
  Oportunitatea înființării unui organism guvernamental care să reprezinte statul în relațiile cu investitorii străini.

 21. Question no.5449A/07-02-2011
  Cantitatea și valoarea țigaretelor și produselor din tutun, marcate corespunzător, confiscate în anii 2009 și 2010.

 22. Interpellation no.4298B/25-06-2012
  Deciziile și hotărârile luate în urma auditului financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2010 la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiul Alexandria.

 23. Interpellation no.4299B/25-06-2012
  Deciziile și hotărârile luate în urma auditului financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2010 la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiul Alexandria.

 24. Question no.9078A/25-06-2012
  Deciziile și hotărârile luate în urma auditului financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2010 la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiul Alexandria.

 25. Interpellation no.4317B/11-09-2012
  Precizări privind deciziile și hotărârile luate în urma auditului financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2010 la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alexandria.