Kanty Cătălin POPESCU
Curriculum Vitae

Date biografice

Data si locul nasterii: 2 noiembrie 1962

Studii; titluri științifice

Facultatea de Constructii Hidrotehnice ;
Facultatea de Administratie

Activitate politică

membru al PSD

Activitate parlamentară

deputat din 2000;
membru in Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;
membru in grupurile parlamentare de prietenie cu Canada, UNESCO si Fosta Republica Iugoslava Macedonia

Activitate profesională

inginer constructor la Administratia de Drumuri si Poduri Vrancea