Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Kanty Cătălin Popescu > mediation committees Versiunea pentru printare

Kanty Cătălin POPESCU
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. 5/04-01-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a Zone de risc natural. Lege 575/2001
2. 5/18-01-2000  Proiect de Lege privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Lege 350/2001
3. 16/29-01-2002  Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, destinate sediilor partidelor politice. Lege 90/2003
4. 20/31-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. Lege 325/2002
5. 29/02-02-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea si completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege 455/2002
6. 35/01-02-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice Lege 323/2003
7. 56/11-02-2002  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege 401/2003
8. 135/20-03-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Iaslovat, judetul Suceava. Lege 432/2002
9. 136/20-03-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Ciocanesti, judetul Suceava. Lege 430/2002
10. 178/03-04-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare. Lege 634/2002
11. 179/12-03-2001  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Sinca Noua, judetul Brasov. Lege 257/2002
12. 186/13-03-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei. Lege 795/2001
13. 293/06-06-2002  Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Sannicolau Roman, judetul Bihor. Lege 102/2003
14. 298/11-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". Lege 640/2002
15. 305/19-06-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.78/2000 privind regimul deseurilor. Lege 426/2001
16. 318/26-06-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici. Lege 327/2002
17. 373/04-07-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale. Lege 643/2002
18. 376/04-07-2000  Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman, in Deparati si declararea acestuia comuna. Lege 796/2001
19. 449/17-09-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Horodnic de Sus, judetul Suceava. Lege 209/2003
20. 466/31-08-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori. Lege 284/2002
21. 480/01-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ-teritoriale Lege 96/2003
22. 483/01-10-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Paleu, judetul Bihor. Lege 28/2003
23. 484/01-10-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Tamaseu, judetul Bihor. Lege 27/2003
24. 485/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negrilesti, judetul Vrancea. Lege 205/2003
25. 486/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Ploscuteni, judetul Vrancea. Lege 206/2003
26. 487/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Popesti, judetul Vrancea. Lege 207/2003
27. 488/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Paulesti, judetul Vrancea. Lege 208/2003
28. 512/09-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane". Lege 404/2003
29. 517/20-09-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura. Lege 39/2002
30. 559/08-10-2001  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Vulcana Pandele, judetul Dambovita. Lege 431/2002
31. 603/23-10-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor. Lege 372/2002
32. 615/02-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu Lege 333/2004
33. 632/10-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului Lege 101/2004
34. 653/11-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002. Lege 254/2003
35. 745/18-12-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 194/2004

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 21:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro