Claudiu-Vasile RĂCUCI
Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi la Senat
2. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
3. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc la comisii
4.   L276/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii la comisii
5. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
6. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
7. BP137/11.04.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România la Senat
8. BP157/03.05.2017 L273/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
9. BP165/04.05.2017 L274/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
10. BP184/10.05.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale la Senat
11. BP198/22.05.2017 L294/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic la Senat
12. BP223/29.05.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
13. BP204/23.05.2017 L308/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României la Senat
14. BP205/23.05.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
15. BP213/24.05.2017 L312/04.09.2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale la Senat
16. BP214/24.05.2017 L313/04.09.2017 Propunere legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la Senat
17. BP215/24.05.2017 L314/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată la Senat
18. BP238/07.06.2017 L331/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică la Senat
19. BP279/22.06.2017 BP303/27.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
20. BP309/30.06.2017 BP400/05.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
21. BP333/05.09.2017 BP423/14.09.2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu la Senat
22. BP372/19.09.2017 BP445/26.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la Senat
23. BP422/11.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
24. BP423/11.10.2017   Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare la Senat
25. BP424/11.10.2017   Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol la Senat
26. BP490/19.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale
27.   BP315/29.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice înregistrată
28.   BP316/29.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării înregistrată
29.   BP317/29.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 înregistrată
30.   BP318/29.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*) înregistrată