Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Claudiu-Vasile Răcuci > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Claudiu-Vasile RĂCUCI
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 8/01.02.2018 L512/04.12.2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
2. 9/01.02.2018 L424/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.7 si modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
3. 16/12.02.2018 L431/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incacare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la comisii
4. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
5. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
6. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
7. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
8. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
9. 395/30.10.2017 L308/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
10. 413/30.10.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
11. 441/13.11.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.111 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
12. 458/13.11.2017 L335/04.09.2017 Proiect de Lege privind anularea unor obligatii fiscale Lege 29/2018
13. 479/20.11.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la comisii
14. 496/27.11.2017 L273/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
15. 502/27.11.2017 L331/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica pe ordinea de zi
16. 510/04.12.2017 L274/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
17. 516/04.12.2017 L294/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.62 si modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic la comisii
18. 521/04.12.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
19. 522/04.12.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
20. 524/04.12.2017 L312/04.09.2017 Propunere legislativa privind interzicerea exploatarii masei lemnoase din parcurile nationale la comisii
21. 560/07.12.2017 L313/04.09.2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la comisii
22. 561/07.12.2017 L314/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
23. 601/20.12.2017 L433/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii la comisii
24. BP309/30.06.2017 L442/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
25. BP333/05.09.2017 L483/20.11.2017 Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
26. BP423/11.10.2017 BP495/17.10.2017 Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare la Senat
27. BP424/11.10.2017 BP496/17.10.2017 Propunere legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol la Senat
28. BP490/19.09.2017 BP514/24.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale la Senat
29. BP495/24.10.2017 BP533/31.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
30. BP555/07.11.2017 BP561/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
31. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
32. BP35/14.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata la Senat
33.   BP317/29.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.111 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 february 2018, 19:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro