Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Claudiu-Vasile Răcuci > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Claudiu-Vasile RĂCUCI
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
2. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
3. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
4.   L276/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii la comisii
5. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
6. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
7. BP137/11.04.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la Senat
8. BP157/03.05.2017 L273/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
9. BP165/04.05.2017 L274/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
10. BP184/10.05.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la Senat
11. BP198/22.05.2017 L294/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.62 si modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic la Senat
12. BP223/29.05.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
13. BP204/23.05.2017 L308/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei la Senat
14. BP205/23.05.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
15. BP213/24.05.2017 L312/04.09.2017 Propunere legislativa privind interzicerea exploatarii masei lemnoase din parcurile nationale la Senat
16. BP214/24.05.2017 L313/04.09.2017 Propunere legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la Senat
17. BP215/24.05.2017 L314/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata la Senat
18. BP238/07.06.2017 L331/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica la Senat
19. BP279/22.06.2017 BP303/27.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.7 si modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
20. BP309/30.06.2017 BP400/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
21. BP333/05.09.2017 BP423/14.09.2017 Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
22. BP372/19.09.2017 BP445/26.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la Senat
23. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
24. BP423/11.10.2017   Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare la Senat
25. BP424/11.10.2017   Propunere legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol la Senat
26.   BP315/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice înregistrată
27.   BP316/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii înregistrată
28.   BP317/29.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.111 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 înregistrată
29.   BP318/29.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*) înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 18 october 2017, 5:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro