Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Claudiu-Vasile Răcuci > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Claudiu-Vasile RĂCUCI
Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 8/01.02.2018 L512/04.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
2. 9/01.02.2018 L424/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
3. 16/12.02.2018 L431/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la comisii
4. 17/06.02.2019 L682/19.11.2018 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii la comisii
5. 33/11.02.2019 L664/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România la comisii
6. 44/11.02.2019 L723/10.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală respinsă
definitiv
7. 82/05.03.2018 L432/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" la comisii
8. 103/12.03.2018 L442/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
9. 122/14.03.2018 L483/20.11.2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu pe ordinea de zi
10. 135/13.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
11. 146/20.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
12. 148/20.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative la comisii
13. 154/20.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare la comisii
14. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi la Senat
15. 169/25.03.2019   Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
16. 175/25.03.2019   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
17. 187/27.03.2019   Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" la comisii
18. 201/27.03.2019   Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut la comisii
19. 204/16.04.2018 L58/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
20. 204/27.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
21. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
22. 208/27.03.2019   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice la comisii
23. 220/18.04.2018 L49/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale la comisii
24. 237/23.04.2018 L36/05.02.2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare pe ordinea de zi
25. 238/23.04.2018 L37/05.02.2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol pe ordinea de zi
26. 255/25.04.2018 L74/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe ordinea de zi
27. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc pe ordinea de zi
28. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
29. 345/29.05.2018 L253/23.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată pe ordinea de zi
30. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
31. 367/06.06.2018 L255/23.04.2018 Propunere legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară pe ordinea de zi
32. 395/30.10.2017 L308/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
33. 413/30.10.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale la comisii
34. 441/13.11.2017 L163/19.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
35. 443/03.09.2018 L272/07.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
36. 458/13.11.2017 L335/04.09.2017 Proiect de Lege privind anularea unor obligații fiscale Lege 29/2018
37. 470/17.09.2018 L704/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
38. 479/20.11.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România la comisii
39. 492/02.10.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsă
definitiv
40. 496/27.11.2017 L273/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
41. 502/27.11.2017 L331/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică pe ordinea de zi
42. 510/04.12.2017 L274/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
43. 516/04.12.2017 L294/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic pe ordinea de zi
44. 521/04.12.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
45. 522/04.12.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
46. 524/04.12.2017 L312/04.09.2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale pe ordinea de zi
47. 560/07.12.2017 L313/04.09.2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la comisii
48. 561/07.12.2017 L314/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
49. 600/22.10.2018 L406/25.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA pe ordinea de zi
50. 601/20.12.2017 L433/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii pe ordinea de zi
51. 604/22.10.2018 L430/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
52. 605/22.10.2018 L431/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
53. 651/29.10.2018 L508/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
54. 663/31.10.2018 L527/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
55. 677/05.11.2018 L548/04.09.2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" la comisii
56. 680/05.11.2018 L536/04.09.2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare raport
depus
57. 681/05.11.2018 L547/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la comisii
58. 685/12.11.2018   Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap procedură legislativă încetată
59. 695/14.11.2018 L501/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni Lege 33/2019
60. BP939/15.11.2018 BP638/20.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
61. BP422/11.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
62. BP487/14.06.2018   Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
63. BP666/27.09.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
64. BP57/19.02.2019   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la Senat
65. BP89/27.02.2019   Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora la Senat
66. BP200/20.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar la Senat
67. BP275/08.04.2019   Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare la Senat
68.   BP529/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
69.   BP544/18.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente înregistrată
70.   BP568/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative înregistrată
71.   BP597/06.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
72.   BP601/07.11.2018 Propunere legislativă privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" înregistrată
73.   BP602/07.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
74.   BP667/04.12.2018 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuți înregistrată
75.   BP677/11.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap înregistrată
76.   BP689/14.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale înregistrată

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 23 aprilie 2019, 7:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro