Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Claudiu-Vasile Racuci > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Claudiu-Vasile RACUCI
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 155/13.03.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
2. 206/22.05.2017   Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
3. 276/12.09.2017   Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
4. 300/25.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
5. 362/17.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
6. 395/30.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
7. 413/30.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
8. 441/13.11.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.111 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
9. 458/13.11.2017   Proiect de Lege privind anularea unor obligatii fiscale raport
depus
10. 479/20.11.2017   Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la comisii
11. 496/27.11.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
12. 502/27.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica raport
depus
13. 510/04.12.2017   Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
14. 516/04.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.62 si modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic la comisii
15. 521/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
16. 522/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
17. 524/04.12.2017   Propunere legislativa privind interzicerea exploatarii masei lemnoase din parcurile nationale la comisii
18. 560/07.12.2017   Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la comisii
19. 561/07.12.2017   Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
20. BP279/22.06.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.7 si modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
21. BP309/30.06.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
22. BP333/05.09.2017   Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
23. BP372/19.09.2017   Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la Senat
24. BP423/11.10.2017   Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare la Senat
25. BP424/11.10.2017   Propunere legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol la Senat
26. BP490/19.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale la Senat
27. BP495/24.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
28. BP555/07.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
29. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 18 décembre 2017, 16:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro