Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
1990-1992 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Catalin-Marian Radulescu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Catalin-Marian RADULESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 47/26.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor la comisii
2.   L53/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal pe ordinea de zi
3. 57/26.02.2018 L507/27.11.2017 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei-S.A. la comisii
4.   L66/05.02.2018 Propunere legislativa pentru asigurarea strategiei nationale a Romaniei privind mentinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar functionarii unitatilor de la Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda raport
depus
5. 78/05.03.2018 L87/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca, Bruna si Sura de Stepa la comisii
6. 79/05.03.2018 L89/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana la comisii
7. 80/05.03.2018 L95/05.02.2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui la comisii
8. 105/12.03.2018 L90/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana la comisii
9. 106/12.03.2018 L92/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de sacrificare a animalelor in zona montana la comisii
10. 107/12.03.2018 L94/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane la comisii
11.   L132/19.02.2018 Propunere legislativa privind Codul administrativ al Romaniei la comisii
12. 133/19.03.2018 L88/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor la comisii
13. 134/19.03.2018 L93/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana la comisii
14.   L149/26.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului la comisii
15. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
16.   L406/23.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
17. 414/30.10.2017 L302/04.09.2017 Propunere legislativa privind acordarea unor facilitati fiscale pe ordinea de zi
18.   L506/27.11.2017 Propunere legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative la comisii
19. 520/04.12.2017 L303/04.09.2017 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea pe langa casele de copii si centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie la comisii
20.   L560/18.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 la comisii
21. 569/11.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
22. 570/11.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale pe ordinea de zi
23. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 pe ordinea de zi
24. 588/18.12.2017 L542/11.12.2017 Proiect de Lege privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia la comisii
25. 595/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara la comisii
26. 596/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii la comisii
27. 597/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative la comisii
28. 598/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor la comisii
29. BP380/26.09.2017 L537/11.12.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 19 din Ordonanta Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere la Senat
30. BP491/19.10.2017 L50/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional la Senat
31. BP603/16.11.2017 L91/05.02.2018 Propunere legislativa privind aprobarea Progarmului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor, fructelor de padure si plantelor medicinale in zona montana la Senat
32. BP618/22.11.2017 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
33. BP712/07.12.2017 L127/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societatilor la Senat
34. BP713/07.12.2017 L128/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
35. BP714/07.12.2017 L129/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor la Senat
36. BP715/07.12.2017 L130/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale la Senat
37. BP716/07.12.2017 L131/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.341/2004 recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 la Senat
38. BP749/18.12.2017 BP686/21.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
39. BP751/18.12.2017 BP688/21.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala si Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
40. BP755/18.12.2017 L158/12.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei la Senat
41. BP769/21.12.2017 BP6/02.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.123 din 10 iulie 2012 energiei electrice si a gazelor naturale la Senat
42. BP2/11.02.2018 BP10/02.02.2018 Propunere legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor la Senat
43.   BP659/13.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor înregistratã
44.   BP696/22.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.123/2013 a energiei electrice si a gazelor naturale înregistratã
45.   BP40/19.02.2018 Propunere legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Camerei Deputatilor in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 mars 2018, 9:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro