Rareș Șerban MĂNESCU
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative