Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
florin.roman@cdep.ro
florinroman@personal.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Florin-Claudiu Roman > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Florin-Claudiu ROMAN
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
2. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
3. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata la comisii
4. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
5.   L276/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii la comisii
6. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
7.   L300/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
8. 339/17.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 aviz/
punct de vedere
solicitat
9. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii la comisii
10. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
11. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
12. BP51/21.02.2017 L93/02.05.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor la Senat
13. BP98/15.03.2017 L139/29.05.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
14. BP137/11.04.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la Senat
15. BP142/12.04.2017 L199/26.06.2017 Propunere legislativa privind combaterea ambroziei la Senat
16. BP143/12.04.2017 L200/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea si completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata la Senat
17. BP165/04.05.2017 L274/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
18. BP182/09.05.2017 L287/04.09.2017 Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures "AUTOSTRADA UNIRII" la Senat
19. BP184/10.05.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la Senat
20. BP190/16.05.2017 L292/04.09.2017 Propunere legislativa pentru sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri la Senat
21. BP223/29.05.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
22. BP205/23.05.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
23. BP214/24.05.2017 L313/04.09.2017 Propunere legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la Senat
24. BP215/24.05.2017 L314/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata la Senat
25. BP216/24.05.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la Senat
26. BP218/24.05.2017 L316/04.09.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea articolului 45 din Legea minelor nr.85/2003 la Senat
27. BP239/07.06.2017 L332/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
28. BP270/21.06.2017 BP302/27.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal in sensul abilitarii Consiliilor Locale sa poata hotari scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe cladiri pentru cladirile de tipsala polivalenta - sala de sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale la Senat
29. BP303/29.06.2017 BP394/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
30. BP333/05.09.2017 BP423/14.09.2017 Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
31. BP345/06.09.2017 BP428/14.09.2017 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice nr.75/1994 la Senat
32. BP346/06.09.2017 BP429/14.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
33. BP347/06.09.2017 BP430/14.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor la Senat
34. BP348/06.09.2017 BP431/14.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
35. BP349/07.09.2017 BP432/14.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor la Senat
36. BP372/19.09.2017 BP445/26.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la Senat
37. BP405/28.09.2017 BP465/01.01.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale la Senat
38. BP411/05.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane, republicata la Senat
39. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
40. BP423/11.10.2017   Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare la Senat
41. BP424/11.10.2017   Propunere legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol la Senat
42. BP426/12.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
43. BP427/12.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani republicata la Senat
44. BP428/12.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata la Senat
45. BP490/19.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale
46.   BP188/16.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului retrasă
de către inițiator
47.   BP419/13.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 23 october 2017, 1:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro