Parliamentary activity
2004-2008 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Senate > George Sabin Cutaş > Legislative proposals Versiunea pentru printare

George Sabin CUTAŞ
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 144/2008
2. 39/13.02.2008 L778/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
3. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
4. 128/08.03.2006 L412/2006 Propunere legislativa privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta Lege 17/2007
5. 160/08.04.2008 L827/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata Lege 234/2008
6. 163/08.04.2008 L71/2008 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala Lege 214/2008
7. 209/16.04.2008 L878/2007 Proiect de Lege privind declararea terenurilor si cladirilor dezafectate, apartinand Ministerului Apararii, ca fiind de utilitate publica, precum si amenajarea acestora ca cladiri de utilitate publica si spatii verzi respins
definitiv
8. 211/10.04.2007 L421/2007 Propunere legislativa privind sustinerea invatamantului prescolar Lege 223/2008
9. 221/29.03.2006 L289/2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane Lege 194/2006
10. 256/05.05.2008 L53/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
11. 276/05.05.2008 L920/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) si (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respins
definitiv
12. 291/12.05.2008 L950/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.50 din 09/06/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
13. 292/12.05.2008 L949/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata respinsa
definitiv
14. 294/12.05.2008 L54/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
definitiv
15. 297/12.05.2008 L64/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
16. 298/12.05.2008 L115/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei respinsa
definitiv
17. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
18. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
19. 381/17.06.2008 L91/2008 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuinte doamnei Valeria Oancea respins
definitiv
20. 386/17.06.2008 L133/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
21. 389/17.06.2008 L83/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala respinsa
definitiv
22. 391/17.06.2008 L862/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 71 al Ordonantei de urgenta nr.195 din 22/12/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, Legea protectiei mediului cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
23. 397/17.06.2008 L199/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata respinsa
definitiv
24. 405/17.06.2008 L111/2008 Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetatorii stiintifici din sistemul Academiei Romane respins
definitiv
25. 424/17.06.2008 L196/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice respinsa
definitiv
26. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativa pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
27.   L474/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33 din 27/05/1994, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre Senat
28.   L500/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/2006, republicata in Monitorul Oficial nr.742 din 16 August 2005 Partea I, nr.798 din 2 sptembrie 2005 cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre Senat
29. 560/24.09.2008 L420/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" -S.A. respins
definitiv
30. 562/24.09.2008 L291/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
31. 568/24.09.2008 L283/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanta Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural respins
definitiv
32. 610/24.09.2007 L446/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
33. 637/02.10.2007 L663/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 296/2007
34.   L643/04.11.2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a plajelor de pe litoralul Marii Negre retrasa
de catre Senat
35.   L650/04.11.2008 Propunere legislativa pentru infiintarea Companiei Nationale Complexul Hipic National "Felix Topescu" S.A. retrasa
de catre Senat
36. 673/04.11.2008 L632/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 241/2009
37. 676/04.11.2008 L476/2008 Propunere legislativa privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publica, precum si transformarea acestuia in piata, numita "Piata Pensionarilor", piata agroalimentara sociala si in parc numit "Parcul Pensionarilor" respinsa
definitiv
38. 677/04.11.2008 L477/2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a Pietei Obor si a Parcului PASARARI situate in Bucuresti sectorul 2 (conform anexei) respinsa
definitiv
39. 682/04.11.2008 L380/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
40. 711/24.10.2007 L434/2007 Proiect de Lege privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", care isi inceteaza activitatea Lege 230/2008
41. 746/05.11.2007 L474/2007 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
42. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
43. 850/13.11.2006 L667/2006 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar asezamintelor monahale romanesti de la Muntele Athos, Ierusalim si Ierihon respins
definitiv
44. 891/17.12.2007 L475/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
45.   L897/14.11.2006 Propunere legislativa privind controlul provenientei averilor care nu pot fi justificate din veniturile legale retrasa
de catre initiator
46. 976/18.12.2006 L773/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
47. BP777/24.09.2008 B494/30.09.2008 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari la Senat
48. BP807/30.09.2008 B519/13.10.2008 Propunere legislativa pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
49. BP808/01.10.2008 B520/13.10.2008 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor la Senat
50.   BP375/10.07.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 retrasa
de catre Senat
51.   BP457/23.09.2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a PADURII BANEASA situata in Bucuresti, in zona administrativa a sectorului 1si judetului Ilfov retrasa
de catre Senat
52.   BP548/21.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 50 (r2) din 29/07/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.933 din 13.10.2004, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre Senat
53.   BP559/28.10.2008 Propunere legislativa pentru proclamarea Zilei Nationale a Limbii Romane retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 16:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro