Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
www.cristinanichita.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Cristina Nichita > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Cristina NICHITA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 1/01.02.2016 L248/03.05.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR procedură legislativă încetată
2. 11/04.02.2014 L194/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative respinsă
definitiv
3. 23/15.02.2016 L653/07.12.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 81/2016
4. 38/22.02.2016 L263/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrimis
la comisii
5. 46/29.02.2016 L686/21.12.2015 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu la Senat
6. 75/24.02.2014 L581/04.11.2013 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă Lege 167/2014
7. 76/24.02.2014 L685/02.12.2013 Proiect de Lege privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 78/2014
8. 80/24.02.2014 L667/27.11.2013 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili respinsă
definitiv
9.   L82/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
10. 99/01.02.2017 L535/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 pe ordinea de zi
11. 136/25.03.2014 L682/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului respinsă
definitiv
12. 139/11.04.2016 L465/05.09.2016 Propunere legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului respinsă
definitiv
13. 146/11.04.2016 L78/02.02.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale respins
definitiv
14. 147/11.04.2016 L674/14.12.2015 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice pe ordinea de zi
15. 170/04.03.2015 L409/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale respins
definitiv
16. 174/04.03.2015 L421/16.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respins
definitiv
17. 175/04.03.2015 L422/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență respins
definitiv
18. 188/14.04.2014 L79/04.02.2014 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
19. 188/20.04.2016 L146/22.02.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respins
definitiv
20. 212/22.04.2014 L65/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru respinsă
definitiv
21.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasă
de către Senat
22. 248/05.05.2014 L80/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 154/2014
23. 251/16.05.2016 L178/21.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate respins
definitiv
24. 259/02.09.2013 L667/27.11.2013 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili procedură legislativă încetată
25. 263/16.03.2015 L734/01.01.2014 Propunere legislativă de completarea și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
26. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
27. 280/03.06.2014 L203/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(1) și (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 131/2014
28. 292/10.06.2014 L147/17.02.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Lege 171/2014
29. 303/10.06.2014 L66/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
30. 304/28.06.2016 L138/22.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
31. 305/23.09.2013 L556/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 1/2014
32. 305/23.03.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
33. 306/10.06.2014 L77/04.02.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsă
definitiv
34. 314/01.09.2016 L322/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă Lege 218/2016
35. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
36. 343/19.09.2016 L338/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
37. 345/23.06.2014 L269/28.04.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respins
definitiv
38. 350/20.09.2016 L371/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 220/2016
39. 351/20.09.2016 L248/03.05.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR la comisii
40. 354/14.04.2015 L723/02.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 222/2015
41. 379/02.09.2014 L369/02.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale respinsă
definitiv
42. 381/02.09.2014 L300/12.05.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență Lege 149/2014
43. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
44. 397/06.05.2015 L45/09.02.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la comisii
45. 399/08.09.2014 L343/27.05.2014 Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
46. 405/28.10.2013 L197/27.05.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 229/2015
47. 408/08.09.2014 L250/22.04.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc respinsă
definitiv
48. 425/16.09.2014 L222/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății la comisii
49. 429/10.10.2016 L296/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii pe ordinea de zi
50. 436/17.09.2014 L567/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
51. 446/10.10.2016 L412/27.06.2016 Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsă
definitiv
52. 457/15.06.2015 L223/11.05.2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice la comisii
53. 463/17.10.2016 L290/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
54. 470/08.10.2014 L434/23.06.2014 Proiect de Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrative-teritoriale Lege 141/2015
55. 483/24.10.2016 L250/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator la comisii
56. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
57. 490/24.10.2016 L341/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
58. 494/22.06.2015 L177/15.04.2015 Propunere legislativă privind fondul de garantare a asiguraților Lege 213/2015
59.   L500/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptată
de Senat
60. 504/22.06.2015 L262/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
61. 506/02.12.2014 L297/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsă
definitiv
62. 524/07.11.2016 L413/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
63. 527/27.11.2013 L371/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii retrimis
la comisii
64. 538/02.12.2013 L136/17.02.2014 Propunere legislativă privind practica elevilor și studenților respinsă
definitiv
65. 543/08.12.2014 L337/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 respinsă
definitiv
66. 547/08.12.2014 L372/02.06.2014 Propunere legislativă "Legea antreprenorului social" retrimis
la comisii
67. 579/15.12.2014 L370/02.06.2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
68. 583/15.12.2014 L344/27.05.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
69. 597/19.12.2014 L385/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
70. 606/16.12.2013 L358/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier Lege 352/2015
71. 613/23.09.2015 L305/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsă
definitiv
72. 641/16.12.2013 L440/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 68/2016
73. 658/23.12.2013 L182/17.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 103/2014
74. 672/23.12.2013 L439/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori pe ordinea de zi
75. 702/19.10.2015 L319/15.06.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment retrimis
la comisii
76. 801/09.11.2015 L433/02.09.2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) la comisii
77. 806/11.11.2015 L164/07.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic Lege 187/2016
78. 815/16.11.2015 L432/02.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 46/2016
79. 850/25.11.2015 L466/02.09.2015 Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer la comisii
80. 854/25.11.2015 L600/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsă
definitiv
81. 893/21.12.2015 L595/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsă
definitiv
82. BP422/15.06.2016 L536/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 16 februarie 2019, 4:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro