Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
Liens:
adriana.saftoiu@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Ana Adriana Saftoiu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ana Adriana SAFTOIU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 5/04.02.2019   Propunere legislativa pentru introducerea disciplinei "Educatie si cultura media" in invatamantul preuniversitar procedurã legislativã încetatã
2.   L18/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, votul electronic, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsã
de Senat
3. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
4. 24/06.02.2019 L689/19.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii la comisii
5.   L35/05.02.2019 Propunere legislativa privind parteneriatul civil respinsã
de Senat
6.   L46/05.02.2019 Propunere legislativa privind finantarea si implementarea Programului "Tineri in Parlament" adoptatã
de Senat
7.   L47/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsã
de Senat
8.   L64/05.02.2019 Propunere legislativa pentru utilizarea autovehiculelor scolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul invatamantului primar/gimnazial precum si pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsã
de Senat
9.   L73/05.02.2019 Propunere legislativa pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen adoptatã
de Senat
10. 84/05.03.2018 L436/06.11.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar în reexaminare
la Senat
11. 85/05.03.2018 L437/06.11.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori în reexaminare
la Senat
12.   L85/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului respinsã
de Senat
13. 89/12.03.2018 L383/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
14.   L91/11.02.2019 Propunere legislativa privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-nascuti respinsã
de Senat
15.   L98/18.02.2019 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice respinsã
de Senat
16.   L101/18.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsã
de Senat
17. 103/12.03.2018 L442/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
18. 105/06.03.2019   Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen la comisii
19. 135/13.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
20. 146/20.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, votul electronic, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
21. 152/20.03.2019   Propunere legislativa privind parteneriatul civil la comisii
22. 154/20.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare raport
depus
23. 156/20.03.2019   Propunere legislativa pentru utilizarea autovehiculelor scolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul invatamantului primar/gimnazial precum si pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
24. 164/25.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului pe ordinea de zi
25. 169/25.03.2019   Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
26. 187/10.04.2018 L610/02.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
27. 187/27.03.2019   Proiect de Lege privind finantarea si implementarea Programului "Tineri in Parlament" la comisii
28. 189/27.03.2019   Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice la comisii
29. 201/27.03.2019   Propunere legislativa privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-nascut la comisii
30. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
31. 204/27.03.2019   Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
32. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
33. 220/18.04.2018 L49/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale la comisii
34. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata pe ordinea de zi
35. 227/18.04.2018 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
36. 255/01.09.2017 L25/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
37. 257/25.04.2018 L67/05.02.2018 Proiect de Lege privind alaptarea in spatii publice la comisii
38. 258/25.04.2018 L84/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 232/2018
39. 275/02.05.2018 L101/05.02.2018 LEGE Anti-birocratie pe ordinea de zi
40. 276/02.05.2018 L114/12.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe ordinea de zi
41. 294/25.09.2017 L125/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
42.   L304/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobata prin Legea nr.298/2002 si pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare retrasã
de cãtre iniþiator
43. 306/09.05.2018 L202/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social pe ordinea de zi
44. 320/22.05.2018 L643/05.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsã
definitiv
45. 332/23.05.2018 L644/05.11.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
46. 356/04.06.2018 L204/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati la comisii
47. 413/30.10.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
48. 415/03.09.2018   Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului la Senat
49. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
50. 446/03.09.2018 L366/11.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
51. 458/11.09.2018 L314/22.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) si (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Lege 286/2018
52. 480/20.11.2017 L300/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
53. 492/02.10.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsã
definitiv
54. 495/27.11.2017 L139/29.05.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
55. 499/27.11.2017 L278/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
56. 522/10.10.2018 L363/11.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 la comisii
57. 527/10.10.2018 L364/11.06.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
58. 528/10.10.2018 L365/11.06.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti sau carti in format electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
59. 544/07.12.2017 L292/04.09.2017 Proiect de Lege pentru sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri pe ordinea de zi
60. 552/17.10.2018 L298/14.05.2018 Proiect de Lege privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor la promulgare
61. 557/07.12.2017 L287/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures Autostrada Unirii Lege 291/2018
62. 599/20.12.2017 L379/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, in sensul ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant respinsã
definitiv
63. 599/22.10.2018 L564/04.09.2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani Lege 20/2019
64. 611/22.10.2018 L558/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanta de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
65. 660/31.10.2018 L427/09.07.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 la comisii
66. 685/12.11.2018   Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap procedurã legislativã încetatã
67. 718/21.11.2018 L512/04.09.2018 Propunere legislativa pentu modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii la comisii
68.   L733/17.12.2018 Propunere legislativa privind reorganizarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului retrimis
la comisii
69.   L734/17.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsã
de Senat
70.   L745/17.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
de Senat
71. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
72. BP939/15.11.2018 L69/05.02.2019 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
73. BP106/27.02.2019 BP73/05.03.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
74. BP258/15.06.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
75. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
76. BP666/27.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
77. BP373/06.06.2019   Propunere legislativa privind statutul Limbii Semnelor Romane la Senat
78. BP390/12.06.2019   Propunere legislativa pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu " la Senat
79. BP400/18.06.2019   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
80.   BP188/16.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului retrasã
de cãtre iniþiator

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 18 juin 2019, 23:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro