Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Ana Adriana Săftoiu > Q & I Versiunea pentru printare

Ana Adriana SĂFTOIU
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Interpellation no.175B/04-04-2017
  Politici educaționale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu dizabilități.

 2. Interpellation no.202B/04-04-2017
  Respectarea dreptului la educație a persoanelor cu dizabilități senzoriale.

 3. Question no.869A/16-05-2017
  Stadiul procesului de elaborare și avizare a pachetului legislativ necesar transpunerii prevederilor Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - Convenția de la Istanbul.

 4. Question no.1256A/28-06-2017
  Respectarea dreptului la educație continuă a pesoanelor cu dizabilități senzoriale

 5. Interpellation no.581B/13-09-2017
  Situația angajării persoanelor cu dizabilități conform prevederilor art.78 din Legea 448/2006.

 6. Interpellation no.771B/31-10-2017
  Stadiul procesului de elaborare și avizare a pachetului legislativ necesar transpunerii prevederilor Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

 7. Question no.2116A/06-11-2017
  Blocajul Legii Tuberculozei în Parlamentul României din lipsa avizului ministerului.

 8. Interpellation no.941B/05-12-2017
  Educația în domeniul sănătății sexuale și reproductive în școli

 9. Interpellation no.942B/05-12-2017
  Drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA

 10. Interpellation no.943B/05-12-2017
  Respectarea dreturilor consumatorilor de droguri injectabile (CDI)

 11. Interpellation no.944B/05-12-2017
  Măsuri necesare pentru rezolvarea problematicii sarcinii în adolescență

 12. Question no.2556A/06-12-2017
  Reluarea proiectului privind înființarea Tribunalelor pentru Minori și Familie.

 13. Question no.2721A/20-12-2017
  Deces deținut Florin Liviu Dorneanu - consecinței

 14. Question no.2949A/14-02-2018
  Propuneri pentru simplificarea procedurii de numire a reprezentantului legal pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate

 15. Question no.3056A/21-02-2018
  Respectarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 16. Question no.4243A/21-05-2018
  Birocrația întreținută de instituțiile statului român

 17. Question no.5902A/23-10-2018
  Discriminarea persoanelor surde sau cu deficiențe de auz în demersul lor de a obține permis de conducere

 18. Question no.6790A/04-02-2019
  Posibilitatea prevederile Ordinului 1126/2010

 19. Question no.6793A/04-02-2019
  Calrificări ale prevederilor din HG nr.564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar

 20. Question no.7528A/27-03-2019
  Reglementări în mod unitar privind dispozițiile privind controlul ORL în cazul persoanelor surde și cu deficiențe de auz în vederea eliberării permiselor de conducere

 21. Question no.8162A/04-06-2019
  Publicarea în Monitorul Oficial al Ordinului de modificare și completare a Ordinului ministrului sănătății nr.1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

 22. Question no.8390A/19-06-2019
  Încheierea cu statul australian a unui acord privind folosirea semnului distinctiv pentru conducătorul de autovehicul cu dizabilitate de auz

 23. Question no.8762A/18-09-2019
  Reglementarea standardului ocupațional pentru ocupația de Interpret în Limbaj Mimico - Gestual

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 25 may 2022, 19:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro