Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
Links:
cristian.sefer@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Cristian-George Sefer > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Cristian-George SEFER
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 7/01.02.2018 L457/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la comisii
2. 22/12.02.2018 L456/13.11.2017 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
3. 177/18.04.2017 L361/12.09.2017 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului la Senat
4. 254/01.09.2017 L452/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
5. 255/01.09.2017 L25/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
6. 260/01.09.2017 L121/15.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
7. 278/12.09.2017 L122/15.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
8. 292/25.09.2017 L124/19.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
9. 301/25.09.2017 L145/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pe ordinea de zi
10. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii pe ordinea de zi
11. 386/23.10.2017 L185/19.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
12. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
13.   L406/23.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
14. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
15. 436/06.11.2017 L144/29.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila la comisii
16. 446/13.11.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
17. 465/20.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 la comisii
18. 521/04.12.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
19. 525/04.12.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la comisii
20. 530/04.12.2017 L343/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
21. 531/04.12.2017 L344/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca raport
depus
22. 533/04.12.2017 L349/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 100 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
23. 534/04.12.2017 L350/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 102 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
24. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
25. 563/07.12.2017 L342/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
26. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
27. 580/18.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
28. BP294/28.06.2017 L455/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
29. BP303/29.06.2017 L459/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
30. BP304/29.06.2017 L460/13.11.2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania respinsã
de Senat
31. BP378/25.09.2017 L519/04.12.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
32. BP433/13.10.2017 L43/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social la Senat
33. BP434/13.10.2017 L44/05.02.2018 Propunere legislativa privind completarea art.5 al Ordonantei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local la Senat
34. BP492/24.10.2017 L55/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la Senat
35. BP493/24.10.2017 L56/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune la Senat
36. BP494/24.10.2017 L57/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
37. BP558/07.11.2017 L76/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
38. BP618/22.11.2017 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
39. BP727/11.12.2017 L135/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
40. BP772/22.12.2017 BP8/02.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
41. BP10/05.02.2018 BP18/07.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la Senat
42. BP24/07.02.2018 BP25/14.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
43. BP28/13.02.2018 BP34/19.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
44. BP73/21.02.2018   Propunere legislativa privind completarea si modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
45. BP74/21.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
46. BP75/21.02.2018   Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Bioinginerilor din Romania
47. BP76/21.02.2018   Propunere legislativa privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
48. BP77/21.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale
49. BP78/21.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
50. BP81/21.02.2018   Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 february 2018, 14:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro