Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
Links:
cristian.sefer@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Cristian-George Sefer > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Cristian-George SEFER
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 177/18.04.2017 L361/12.09.2017 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului la Senat
2. 254/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
3. 255/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
4. 260/01.09.2017 L121/15.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
5. 278/12.09.2017 L122/15.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
6. 292/25.09.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
7. 301/25.09.2017 L145/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala la comisii
8.   L301/04.09.2017 Propunere legislativa privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ?C.F.R."- S.A., in domeniul public al orasului Teius si in administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba la comisii
9. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii la comisii
10. BP51/21.02.2017 L93/02.05.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor la Senat
11. BP96/15.03.2017 L144/29.05.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila la Senat
12. BP121/04.04.2017 L185/19.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
13. BP223/29.05.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
14. BP216/24.05.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la Senat
15. BP239/07.06.2017 L332/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
16. BP252/14.06.2017 L342/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
17. BP253/14.06.2017 L343/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
18. BP254/14.06.2017 L344/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la Senat
19. BP266/19.06.2017 L349/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 100 din Ordonanta de Urgenta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
20. BP267/19.06.2017 L350/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 102 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
21. BP294/28.06.2017 BP390/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
22. BP295/28.06.2017 BP391/05.09.2017 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
23. BP298/29.06.2017 BP392/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea si nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la Senat
24. BP303/29.06.2017 BP394/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
25. BP304/29.06.2017 BP395/05.09.2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania la Senat
26. BP378/25.09.2017 BP453/27.09.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
27. BP433/13.10.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social la Senat
28. BP434/13.10.2017   Propunere legislativa privind completarea art.5 al Ordonantei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 17 october 2017, 21:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro