Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
Liens:
cristian.sefer@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Cristian-George Sefer > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Cristian-George SEFER
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 177/18.04.2017 L361/12.09.2017 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului la Senat
2. 254/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
3. 255/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
4. 260/01.09.2017 L121/15.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
5. 278/12.09.2017 L122/15.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
6. 292/25.09.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
7. 301/25.09.2017 L145/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala la comisii
8. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii la comisii
9. BP51/21.02.2017 L93/02.05.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor la Senat
10. BP96/15.03.2017 L144/29.05.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila la Senat
11. BP121/04.04.2017 L185/19.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsã
de Senat
12. BP223/29.05.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
13. BP216/24.05.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la Senat
14. BP239/07.06.2017 L332/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
15. BP252/14.06.2017 L342/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
16. BP253/14.06.2017 L343/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
17. BP254/14.06.2017 L344/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la Senat
18. BP266/19.06.2017 L349/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 100 din Ordonanta de Urgenta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
19. BP267/19.06.2017 L350/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 102 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
20. BP294/28.06.2017 BP390/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
21. BP295/28.06.2017 BP391/05.09.2017 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
22. BP298/29.06.2017 BP392/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea si nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la Senat
23. BP303/29.06.2017 BP394/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
24. BP304/29.06.2017 BP395/05.09.2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania la Senat
25. BP378/25.09.2017 BP453/27.09.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
26. BP433/13.10.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social la Senat
27. BP434/13.10.2017   Propunere legislativa privind completarea art.5 al Ordonantei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local la Senat
28. BP489/18.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 22 octobre 2017, 9:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro