Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
Liens:
cristian.sefer@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Cristian-George Sefer > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Cristian-George SEFER
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 177/18.04.2017 L361/12.09.2017 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului la Senat
2. 254/01.09.2017 L452/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
3. 255/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
4. 260/01.09.2017 L121/15.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
5. 278/12.09.2017 L122/15.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
6. 292/25.09.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
7. 301/25.09.2017 L145/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pe ordinea de zi
8. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii pe ordinea de zi
9. 386/23.10.2017 L185/19.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
10. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
11.   L406/23.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
12. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
13. 436/06.11.2017 L144/29.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila la comisii
14. 446/13.11.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
15. 465/20.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 la comisii
16. 521/04.12.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
17. 525/04.12.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la comisii
18. 530/04.12.2017 L343/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
19. 531/04.12.2017 L344/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
20. 533/04.12.2017 L349/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 100 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
21. 534/04.12.2017 L350/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 102 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
22. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
23. 563/07.12.2017 L342/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
24. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
25. 580/18.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
26. BP294/28.06.2017 L455/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
27. BP295/28.06.2017 L456/13.11.2017 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
28. BP298/29.06.2017 L457/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsã
de Senat
29. BP303/29.06.2017 L459/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
30. BP304/29.06.2017 L460/13.11.2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania la Senat
31. BP378/25.09.2017 L519/04.12.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
32. BP433/13.10.2017 BP502/17.10.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social la Senat
33. BP434/13.10.2017 BP503/17.10.2017 Propunere legislativa privind completarea art.5 al Ordonantei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local la Senat
34. BP492/24.10.2017 BP530/31.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la Senat
35. BP493/24.10.2017 BP531/31.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune la Senat
36. BP494/24.10.2017 BP532/31.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
37. BP558/07.11.2017 BP563/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
38. BP618/22.11.2017 BP609/29.11.2017 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
39. BP727/11.12.2017 BP653/13.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
40. BP772/22.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 janvier 2018, 13:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro