Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
2008-2012 (dep.)
Liens:
www.danielbarbulescu.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Daniel-Ionut Barbulescu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Daniel-Ionut BARBULESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2012-2016

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 2/02.02.2015 L117/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 118/2015
2. 4/02.02.2015 L116/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale pe ordinea de zi
3. 5/02.02.2015 L126/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale Lege 200/2015
4. 33/09.02.2015 L438/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
5. 34/09.02.2015 L439/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
6. 49/18.02.2013 L372/2012 Propunere legislativa privind unele masuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunarii, imbunatatirea a calitatii vietii in Delta Dunarii, intarirea institutionala a Administratiei Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii si Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura respinsa
definitiv
7. 76/24.02.2014 L685/2013 Proiect de Lege privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania Lege 78/2014
8. 78/23.02.2015 L560/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
9. 90/02.03.2015   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
10. 104/02.03.2015 L515/2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.587 din Codul de Procedura Penala pe ordinea de zi
11. 169/04.03.2015 L408/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 respins
definitiv
12. 172/04.03.2015 L416/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
13. 186/04.03.2015 L564/2014 Proiectul Legii infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania Lege 139/2015
14. 201/09.03.2015 L631/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.14 si art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si regim de inchiriere pe ordinea de zi
15. 243/16.03.2015 L629/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 respinsa
definitiv
16. 273/23.03.2015 L630/2014 Propunere legislativa privind unele masuri pentru reabilitarea centrului istoric respinsa
definitiv
17. 280/03.06.2014 L203/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alin.(1) si (2) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Lege 131/2014
18. 285/10.06.2014 L90/2014 Propunere legislativa privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului si administrarea autoritatii publice centrale in proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
19. 305/23.09.2013 L556/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 1/2014
20. 312/25.03.2015 L633/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.287/2009 republicata privind Codul civil respinsa
definitiv
21. 313/25.03.2015 L634/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila si a Legii nr.76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila respinsa
definitiv
22. 322/16.06.2014 L281/2014 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
23. 327/23.06.2014 L608/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completare a Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
24. 370/02.09.2014 L308/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale respins
definitiv
25. 385/26.09.2016 L339/2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal respinsa
definitiv
26. 428/10.10.2016 L187/2016 Propunere legislativa privind Codul Rutier la comisii
27. 457/15.06.2015 L223/2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de catre unitatile medicale publice la comisii
28. 460/11.11.2013 L399/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
29. 484/24.10.2016 L374/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
30. 490/24.10.2016 L341/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
31. 494/22.06.2015 L177/2015 Propunere legislativa privind fondul de garantare a asiguratilor Lege 213/2015
32. 498/02.12.2014 L311/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice respins
definitiv
33. 501/22.06.2015 L198/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare raport
depus
34. 503/02.12.2014 L280/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2007 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
35. 507/02.12.2014 L307/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice respinsa
definitiv
36. 508/02.12.2014 L309/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
37. 509/02.12.2014 L310/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii respinsa
definitiv
38. 518/02.12.2014 L287/2014 Propunere legislativa privind infiintarea la nivelul administratiei publice locale din comune si orase a compartimentului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
39. 519/27.11.2013 L472/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 82/2014
40. 521/27.11.2013 L352/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 respins
definitiv
41. 522/27.11.2013 L474/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice respins
definitiv
42. 540/02.12.2013 L351/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare respins
definitiv
43. 543/02.12.2013 L473/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
44. 547/02.12.2013 L470/2013 Propunere legislativa pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respinsa
definitiv
45. 555/01.09.2015 L149/2015 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
46. 566/09.12.2013 L176/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
47. 579/15.12.2014 L370/2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
48. 580/15.12.2014 L371/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
49. 599/19.12.2014 L398/2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional Lege 102/2015
50. 831/25.11.2015 L482/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respins
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 21 mai 2022, 16:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro