Cristian-Gabriel SEIDLER, secretar al Camerei Deputaților
Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 11/01.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local la comisii
2. 20/01.02.2017   Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 în reexaminare
la Senat
3. 24/12.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la comisii
4. 25/12.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale pe ordinea de zi
5. 31/19.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale raport
depus
6. 39/19.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii pe ordinea de zi
7. 40/19.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice pe ordinea de zi
8. 81/05.03.2018   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național și pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil la comisii
9. 123/14.03.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la comisii
10. 149/06.03.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 188/2017
11. 150/26.03.2018   Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
12. 156/26.03.2018   Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
13. 166/28.03.2018   Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
14. 187/10.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare aviz/
punct de vedere
solicitat
15. 196/10.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European la comisii
16. 197/10.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României la comisii
17. 198/10.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
18. 205/16.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici la comisii
19. 206/16.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici la comisii
20. 207/16.04.2018   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie la comisii
21. 213/16.04.2018   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la comisii
22. 222/18.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
23. 227/18.04.2018   Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
24. 241/23.04.2018   Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat la comisii
25. 256/01.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsă
definitiv
26. 282/13.09.2017   Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
27. 359/17.10.2017   Proiect de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
28. 362/17.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
29. 411/30.10.2017   Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată la promulgare
30. 416/30.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la comisii
31. 424/06.11.2017   Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 28/2018
32. 440/06.11.2017   Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 pe ordinea de zi
33. 485/22.11.2017   Propunere legislativă pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 33/2018
34. 503/29.11.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
35. 578/12.12.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
36. 592/18.12.2017   Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă la comisii
37. BP300/29.06.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie la Senat
38. BP377/20.09.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la Senat
39. BP320/24.04.2018   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați adoptat
de Senat
40. BP640/29.11.2017   Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
41. BP739/14.12.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților comerciale 31/1990 la Senat
42. BP767/20.12.2017   Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la Senat
43. BP27/12.02.2018   Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la Senat
44. BP29/13.02.2018   Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
45. BP35/14.02.2018   Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată la Senat
46. BP224/30.05.2017   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
47. BP422/11.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
48. BP242/04.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
49. BP312/24.04.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotrârii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputaților și a senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații