Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Lucian-Eduard Simion > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Lucian-Eduard SIMION
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail serviciu simionlucian2015@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii12.06.1961
Sex MasculinExperiența profesională

Perioada

Decembrie 2016 - Prezent

Funcția sau postul ocupat

DEPUTAT

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul Romaniei - Camera DeputatilorPerioada

Martie 2016 - Decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Consilier la cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean Tulcea

Activități și responsabilități principale

Asigura asistenta si consiliere de specialitate pentru PRES. C.J. Tulcea pe probleme specifice administratiei publice locala .Monitorizarea activitatii Institutiilor subordonate CJ Tulcea . Contribuie la asigurarea legalitatii in ativitatea CJ Tulcea si a institutiilor subordonate

Numele și adresa angajatorului

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Management PublicPerioada

August 2014 - Martie 2016

Funcția sau postul ocupat

Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

Activități și responsabilități principale

Conduce întreaga activitate a Administrației Rezervației și are calitatea de ordonator terțiar de credite;
Numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Administrației Rezervației;
În exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii;
Reprezintă Administrația Rezervației în relațiile cu terții, precum și în justiție;
Participă la întrunirile Consiliului consultativ de administrare și la ședințele Consiliului științific;
Poate delega unele dintre atribuțiile sale, pe termen limitat, unor membri ai Colegiului executiv și altor cadre de conducere sau execuție care lucrează în cadrul Administrației Rezervației.

Numele și adresa angajatorului

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării - Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Management publicPerioada

Mai 2012 - august 2014

Funcția sau postul ocupat

Prefectul Județului Tulcea

Activități și responsabilități principale

Asigură, la nivelul județului, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;
Acționează pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;
Acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;
Colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;
Verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;
Asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de urgență.

Numele și adresa angajatorului

Instituția Prefectului - Județul Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Management publicPerioada

Ianuarie 2010 - mai 2012

Funcția sau postul ocupat

Inspector Guvernamental

Activități și responsabilități principale

Inspecții și evaluări ale stării drumurilor naționale și ale structurilor de apărare contra inundațiilor - conform Ordinului nr. 93/2010 al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe județul Tulcea

Numele și adresa angajatorului

Secretariatul General al Guvernului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Guvernul RomânieiPerioada

Ianuarie 2009 - ianuarie 2010

Funcția sau postul ocupat

Inspector Guvernamental

Activități și responsabilități principale

Inspecții și evaluări ale stării drumurilor naționale și ale structurilor de apărare contra inundațiilor - conform Ordinului nr. 459/2009 al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe județul Olt

Numele și adresa angajatorului

Secretariatul General al Guvernului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Guvernul RomânieiPerioada

Martie 2008 - ianuarie 2009

Funcția sau postul ocupat

Prefectul Județului Tulcea

Activități și responsabilități principale

Asigură, la nivelul județului, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;
Acționează pentru realizarea în județ, respectiv în municipiul București, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;
Acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;
Colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;
Verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;
Asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de urgență;

Numele și adresa angajatorului

Instituția Prefectului - Județul Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Management publicPerioada

Ianuarie 2008 - martie 2008

Funcția sau postul ocupat

Subprefect

Activități și responsabilități principale

Analizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, pe care le înaintează prefectului;
Examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritățile administrației publice locale, a stadiului de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun;
Consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii.

Numele și adresa angajatorului

Instituția Prefectului - Județul Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Management public

Perioada

Septembrie 2007 - ianuarie 2008

Funcția sau postul ocupat

Inspector Șef Adjunct, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Tulcea

Activități și responsabilități principale

Verificare, control și urmărire ca activitatea economică să se desfășoare în conformitate cu legea apărând drepturile consumatorilor

Numele și adresa angajatorului

Oficiul Regional pentru Protecția Consumatorilor, Constanța

Tipul activității sau sectorul de activitate

Verificare, controlPerioada

Septembrie 2004 - septembrie 2007

Funcția sau postul ocupat

Director General

Activități și responsabilități principale

Coordonare, managementul Direcției de Servicii Publice Tulcea

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Local Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Gospodărie comunală , gestionarea deseurilorPerioada

2001 - septembrie 2004

Funcția sau postul ocupat

Director General al Regiunii Sud - Est: Galați, Brăila, Tulcea

Activități și responsabilități principale

Coordonarea, managementul a 3 societăți înființate în cele trei județe

Numele și adresa angajatorului

Grupul de firme german R.E.R

Tipul activității sau sectorul de activitate

Gospodărie comunală , gestionarea deseurilorPerioada

1998 - 2001

Funcția sau postul ocupat

Director General

Activități și responsabilități principale

Coordonarea, managementul societăților comerciale

Numele și adresa angajatorului

S.C. Salubris S.A Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Gospodărie comunală , gestionarea deseurilorPerioada

1996 - 1998

Funcția sau postul ocupat

Director General

Activități și responsabilități principale

Coordonarea, managementul societăților comerciale

Numele și adresa angajatorului

S.C. Visim S.R.L Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Construcții și reparații drumuri și poduriPerioada

1994 - 1996

Funcția sau postul ocupat

Director

Activități și responsabilități principale

Coordonarea, managementul societăților comerciale

Numele și adresa angajatorului

S.C. Ego & Co S.A. Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Confecții încălțămintePerioada

1990 - 1994

Funcția sau postul ocupat

Director

Activități și responsabilități principale

Coordonarea, managementul societăților comerciale

Numele și adresa angajatorului

S.C. Ego S.R.L

Tipul activității sau sectorul de activitate

Comerț, import-exportPerioada

1986 - 1990

Funcția sau postul ocupat

Șef Formație Mixturi Asfaltice

Activități și responsabilități principale

Reparații construcții drumuri și poduri, producție de asfalt- practică în Ministeul Transporturilor- A.N.D.

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Transporturilor,A.N.D. - Secția de Întreținere Drumuri Naționale Tulcea

Tipul activității sau sectorul de activitate

Reparații drumuri și poduriEducație și formare

Perioada

Iunie 2014

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Cursul de pregătire in domeniul managementului situațiilor de urgență

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Cursuri de perfecționarePerioada

Martie 2014

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Curs de perfecționare - Formator

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Educației Naționale - Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Cursuri de perfecționarePerioada

Martie 2014

Calificarea / Diploma obținută

Adeverință de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Programul de pregătire profesională a Înalților Funcționari Publici - Elemente de management integrat al ordinii publice și al situațiilor de urgență

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Afacerilor Interne - Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Cursuri de perfecționarePerioada

Mai - octombrie 2013

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Programul pilot de formare specializată adresat corpului prefecților și subprefecților din România organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea performanței prefecților și subprefecților din România în contextul integrării în Uniunea Europeană și al descentralizării administrative și financiare”, cod SMIS 32582, axat pe modulele 1 - 5: Implementarea politicilor publice în teritoriu, Asigurarea legalității în teritoriu,Conducerea și coordonarea serviciilor publice deconcentrate, Managementul situațiilor de criză, Îmbunătățirea relației cu cetățenii și promovarea dialogului social.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Cursuri de perfecționarePerioada

Aprilie 2013

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Securitate și bună guvernare

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Colegiul Național de Apărare

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Cursuri postuniversitare de perfecționarePerioada

Noiembrie 2012 - mai 2013

Calificarea / Diploma obținută

Diploma

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Implementarea cadrului Schengen în Administrația Publică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea „Ovidius” Constanța

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Cursuri postuniversitare de perfecționarePerioada

2008 - 2009

Calificarea / Diploma obținută

Diploma de formare specializată în administrația publică

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Management strategic, Management de proiect, Abilități manageriale, Fonduri structurale, Comunicare externă, Management financiar și bugetar, Politici publice, Implicațiile aderării la U.E.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul Național de Administrație

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publiciPerioada

Octombrie 2008 - noiembrie 2008

Calificarea / Diploma obținută

European Computer Driving Licence Start

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Concepte de bază ale tehnologiei informației; Calculul Tabelar EXCEL; Baze de date ACCESS; Prezentări Power Point

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

ECDL România

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Dezvoltarea cariereiPerioada

Septembrie 2005 - iunie 2006

Calificarea / Diploma obținută

Diploma de Master

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Managementul Organizației; Comunicare în instituțiile publice; Managementul resurselor umane în Administrația publică; Finanțele publice; Administrația publică și integrare europeană; Managementul proiectelor europene; Management public.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice București

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii postuniversitarePerioada

August 2006 - septembrie 2006

Calificarea / Diploma obținută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Practical Skills for Regional Co-operation in Europe

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Asociația Regiunilor Europene - Baia Mare, România

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii de specializare și formarePerioada

August 2004

Calificarea / Diploma obținută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Interregional Project Management and Lobbying

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Asociația Regiunilor Europene - Olomouc, Czech Republic

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii de specializare și formarePerioada

Octombrie 2003 - martie 2004

Calificarea / Diploma obținută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Organizarea și conducerea societății comerciale de turism (agenție, hotel și restaurant )

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Tourism, Hotel & Restaurant Consulting Group (THR - CG)

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii de perfecționarePerioada

Septembrie 2002

Calificarea / Diploma obținută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Noutăți legislative în domeniul serviciilor publice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul Național de Administrație

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii de perfecționarePerioada

Mai 2002 - iunie 2002

Calificarea / Diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Program Phare „Recuperarea și reciclarea deșeurilor”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Denver, S.U.A.

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Dezvoltarea cariereiPerioada

Mai 1995

Calificarea / Diploma obținută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Management instituțional

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

C.E.M.A.T. București

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii de perfecționarePerioada

Septembrie 1998 - iunie 2001

Calificarea / Diploma obținută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Management în industrie și transporturi

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice București

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii de perfecționarePerioada

Septembrie 1981 - iunie 1986

Calificarea / Diploma obținută

Inginer mecanic, Diploma de licență

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Specializare Autovehicule Rutiere

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul Politehnic București - Facultatea de Transporturi

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii universitarePerioada

Promoția 1980

Calificarea / Diploma obținută

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Mecanic mașini și utilaje

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Liceul Spiru C.Haret Tulcea

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii mediiAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

limba franceză

C1Utilizator experimentat C1Utilizator experimentat B2Utilizator independent B2Utilizator independent B1Utilizator independent

limba engleză

A2Utilizator elementar A2Utilizator elementar A2Utilizator elementar A2Utilizator elementar A1Utilizator elementar

limba rusă

A1Utilizator elementar A1Utilizator elementar A1Utilizator elementar A1Utilizator elementar A1Utilizator elementar

 

Cadrul european comun de referință pentru limbi străineCompetențe și abilități sociale

 • Abilitatea de a lucra în echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale, abilități de comunicare și relaționare.

Competențe și abilități organizatorice

 • Spirit organizatoric, experiență de leadership acumulată în decursul a 25 ani de coordonare, în calitate de manager, a colectivelor de până la 1000 angajați.

Competențe și aptitudini tehnice

 • Expertiză în domeniile în care am activat, rezultată din participarea la programe de perfecționare și formare.

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului: Microsoft Office, Internet.

Permis de conducere

 • Categoria B.

Informații suplimentare

 • Asociația Prefecților și Subprefecților din România- Președinte,21.02.2013 - mai 2016
 • Comisia Națională de Disciplină a Înalților Funcționari Publici - Președinte, 2012 - aug. 2014
 • Asociația Înalților Funcționari Publici - Inspectori Guvernamentali - Vicepreședinte, 2012 - 2016
 • Asociația Înalților Funcționari Publici - Inspectori Guvernamentali - Președinte, 2010 - 2012
 • Stagiul militar satisfăcut - Locotenent în rezervă
 • Căsătorit

Lucrări/materiale publicate

 • Material apărut in publicația semestrială dedicată funcționarilor publici „EU-RO Funcționar”, editată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (numărul 1, semestrul I 2013): „Prefectul - factor de stabilitate în administrația publică”.
 • Material apărut in publicația semestrială dedicată funcționarilor publici „EU-RO Funcționar”, editată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (numărul 2, semestrul II 2013): „Funcția de prefect și subprefect în contextul actual”.
 • Coordonatorul lucrării „GHID - Oportunități de afaceri in Județul Tulcea, ROMÂNIA”, publicație editată de Instituția Prefectului - Județul Tulcea in parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea, iulie 2014.

Reprezentări/Participări Internationale

 • Conducătorul delegației României la a 34-a reuniune a Comitetului Permanent al Convenției de la Berna, privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, ce s-a desfășurat în perioada 2-5 decembrie 2014, Strasbourg, Franța.
  • Tematica: dosarul Bîstroe, recomandarea impusă de Convenția de la Berna referitor la circulația pe acest canal și impactul transfrontalier al activității asupra mediului.
 • Întâlnirea Comisiei Trilaterale Comune în cadrul Proiectului PAN Nature - Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltare durabilă în Delta Dunării și Regiunea Prutului de Jos, ce s-a desfășurat în perioada 2-4 februarie 2015, Chișinău, Republica Moldova.
 • A 4-a Întâlnire a Inițiativei Ramsar BlackSeaWet și Workshop-ul Internațional privind principiile unei vânători sustenabile în zonele umede costiere Mării Negre, perioada 4-8 mai 2015, Istanbul, Turcia.
 • Conducătorul delegației României la a 3-a reuniune a Comisiei Mixte Trilaterale România-Moldova-Ucraina,
  • Tematica: cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării și Prutului de Jos, ce s-a desfășurat în perioada 20-21 mai 2015, Ismail, Ucraina.
 • Reprezentant în Delegația României la a 12-a Conferință a Părților la Convenția Ramsar, organizată de Secretariatul Convenției Ramsar și Guvernul Republicii Uruguay, ce s-a desfășurat în perioada 30 mai - 10 iunie 2015, la Punta del Este, în Uruguay.
 • Conducătorul delegației României la Întâlnirea regională “The role of biosphere reserves in large basins and sustainable development within a local, regional and international context”, organizată de Biroul Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa, la Veneția și Albarella, Italia, în perioada 20-27 septembrie 2015.
 • Conducătorul delegației României la al 4-lea Forum Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării cu titlul “SMART, SOCIAL, SUSTAINABLE- Innovation for the Danube Region”, ce s-a desfășurat în perioada 28-31 octombrie 2015, Ulm, Germania.
 • Conducătorul delegației României la a 35-a reuniune a Comitetului Permanent al Convenției de la Berna, privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, ce s-a desfășurat în perioada 1-5 decembrie 2015, Strasbourg, Franța.
  • Tematica: menținerea deschisă a dosarului Bîstroe și necesitatea organizării unui monitoring complex, pentru evaluarea reală și obiectivă a impactului deschiderii căii navigabile Bâstroe.
31.03.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 20:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro