Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2016-2020 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Robert-Ionatan Sighiartău > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Robert-Ionatan SIGHIARTĂU
Legislative proposals initiated in legislature 2020-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 25/07.02.2022 L506/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 142/2022
2. 79/08.02.2021 L120/2021 Propunere legislativa pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 249/2021
3. 110/14.03.2022 L44/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 167/2022
4. 142/23.03.2022 L39/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte raport
depus
5. 146/23.03.2022 L41/2022 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative la comisii
6. 203/17.05.2021 L64/2021 Proiect de Lege pentru asigurarea unei alimentatii sanatoase in unitatile de invatamant anteprescolar si prescolar de stat, particulare si confesionale, autorizate sau acreditate la comisii
7. 205/13.04.2022 L128/2022 Proiect de Lege privind infiintarea Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 Lege 259/2022
8. 214/13.04.2022 L143/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 la comisii
9. 242/02.06.2021 L65/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
10. 248/11.05.2022 L422/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.104/2021 privind infiintarea Directoratului National de Securitate Cibernetica aprobata prin Legea nr.11/2022 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.25 din 7 ianuarie 2022 procedura legislativa încetata
11. 282/18.05.2022 L238/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 200/2022
12. 316/30.05.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale la comisii
13. 354/14.06.2022 L196/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
14. 355/14.06.2022 L260/2022 Proiect de Lege privind reglementarea modalitatii de raportare a stocurilor la produsele agricole la comisii
15. 401/22.06.2022 L272/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
16. 410/27.06.2022 L262/2022 Propunere legislativa privind integrarea pe piata fortei de munca din Romania a cetatenilor straini pentru modificarea si completarea unor acte normative la comisii
17. 415/28.06.2022 L353/2022 Proiect de Lege privind schimbul de date intre sisteme informatice si crearea Platformei Nationale de Interoperabilitate Lege 242/2022
18. 446/11.10.2021 L240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
19. 447/11.10.2021 L259/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 128/2022
20. 474/18.10.2021 L301/2021 Proiectul Legii acvaculturii sesizare de
neconstitutionalitate
21. 487/18.10.2021 L257/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
22. 516/25.10.2021 L338/2021 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii la comisii
23. 518/25.10.2021 L340/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Nationala a Alegatorului” la comisii
24. 575/07.12.2021 L161/2022 Propunere legislativa privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix Lege 175/2022
25. 589/07.12.2021 L453/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor sesizare de
neconstitutionalitate
26. BP74/21.02.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
27. BP273/20.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei la Senat
28. BP275/20.04.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
29. BP476/17.06.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului la Senat
30. BP537/29.06.2022   Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) lit.i) si a alin.(3) al art.53 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 5:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro