Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
lucianstanciuviziteu@cdep.ro
www.lucianstanciuviziteu.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la comisii
2. 255/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
3. 256/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale la Senat
4. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
5. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
6.   L422/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
7. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
8. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 raport
depus
9. 503/29.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
10.   L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
11. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
12. 599/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, in sensul ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant aviz/
punct de vedere
solicitat
13. BP364/15.09.2017 L505/27.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la Senat
14. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
15. BP408/03.10.2017 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind cumulul pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la Senat
16. BP640/29.11.2017 BP616/05.12.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
17. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
18. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
19. BP739/14.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale 31/1990 la Senat
20. BP747/15.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul la Senat
21. BP767/20.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
22. BP27/12.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la Senat
23. BP29/13.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
24. BP35/14.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata
25. BP39/15.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale
26.   BP536/01.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici înregistrată
27.   BP548/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European înregistrată
28.   BP549/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei înregistrată
29.   BP550/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanante înregistrată
30.   BP551/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali înregistrată
31.   BP577/16.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati înregistrată
32.   BP596/23.11.2017 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice înregistrată
33.   BP608/29.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 february 2018, 9:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro