Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Photos
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
lucianstanciuviziteu@cdep.ro
www.lucianstanciuviziteu.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la comisii
2. 31/19.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale aviz/
punct de vedere
solicitat
3.   L61/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici raport
depus
4.   L68/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European la comisii
5.   L69/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
6.   L70/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanante la comisii
7.   L71/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
8. 81/05.03.2018 L422/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului national mobil la comisii
9.   L84/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati la comisii
10.   L96/05.02.2018 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice la comisii
11.   L102/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca raport
depus
12. 113/12.03.2018 L505/27.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la comisii
13. 123/14.03.2018 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
14. 255/01.09.2017 L25/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
15. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale la Senat
16. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
17. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
18. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
19. 440/06.11.2017 L267/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 pe ordinea de zi
20. 503/29.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 pe ordinea de zi
21.   L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale pe ordinea de zi
22. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 raport
depus
23. 599/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, in sensul ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant raport
depus
24. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
25. BP408/03.10.2017 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind cumulul pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la Senat
26. BP640/29.11.2017 L114/12.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
27. BP739/14.12.2017 BP678/19.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale 31/1990 la Senat
28. BP747/15.12.2017 BP680/19.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul la Senat
29. BP767/20.12.2017 BP5/02.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
30. BP27/12.02.2018 BP26/14.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la Senat
31. BP29/13.02.2018 BP35/19.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
32. BP35/14.02.2018 BP36/01.01.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata la Senat
33. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
34. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
35.   BP684/20.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati înregistratã
36.   BP42/21.02.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara înregistratã
37.   BP54/26.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Art.II lit.e) din Legea nr.274/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare înregistratã
38.   BP71/02.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind finantele publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale înregistratã
39.   BP74/05.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor înregistratã
40.   BP82/08.03.2018 Propunere legislativa privind registrul automatizat national cu privire la autorii contraventiilor si infractiunilor sexuale, de hartuire, sau asupra minorilor înregistratã
41.   BP89/13.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei Nr.273/2004 înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 mars 2018, 12:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro