Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (sen.)
Links:
valeriusteriu@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Valeriu-Andrei Steriu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Valeriu-Andrei STERIU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 7/01.02.2018 L457/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la comisii
2. 13/12.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 la comisii
3. 22/12.02.2018 L456/13.11.2017 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
4. 70/26.02.2018 L460/13.11.2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania la comisii
5. 114/12.03.2018 L455/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
6. 115/12.03.2018 L459/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
7. 177/18.04.2017 L361/12.09.2017 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului la Senat
8. 193/09.05.2017 L114/09.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.41 si art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
9. 254/01.09.2017 L452/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
10. 255/01.09.2017 L25/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
11. 292/25.09.2017 L124/19.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
12. 301/25.09.2017 L145/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pe ordinea de zi
13. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii pe ordinea de zi
14. 385/23.10.2017 L138/29.05.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru pe ordinea de zi
15. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
16.   L406/23.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
17. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
18. 436/06.11.2017 L144/29.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila la comisii
19. 446/13.11.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu completarile si modificarile ulterioare pe ordinea de zi
20. 525/04.12.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la comisii
21. 533/04.12.2017 L349/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 100 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
22. 534/04.12.2017 L350/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 102 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
23. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor pe ordinea de zi
24. 552/07.12.2017 L266/04.09.2017 Proiect de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedura penala la comisii
25. 557/07.12.2017 L287/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures Autostrada Unirii la comisii
26. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 pe ordinea de zi
27. BP378/25.09.2017 L519/04.12.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
28. BP433/13.10.2017 L43/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social la Senat
29. BP434/13.10.2017 L44/05.02.2018 Propunere legislativa privind completarea art.5 al Ordonantei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local la Senat
30. BP492/24.10.2017 L55/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la Senat
31. BP558/07.11.2017 L76/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
32. BP79/21.02.2018 L100/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
33. BP618/22.11.2017 L103/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
34. BP727/11.12.2017 L135/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
35. BP772/22.12.2017 BP8/02.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
36. BP10/05.02.2018 BP18/07.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la Senat
37. BP24/07.02.2018 BP25/14.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
38. BP78/21.02.2018 BP61/27.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii la Senat
39. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
40. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
41.   BP62/27.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 march 2018, 19:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro