SZABÓ Ödön
Questions & interpellations in legislature 2020-present

 1. Question no.246A/10-02-2021
  Stadiul soluționării Dosarului nr.49726/CC

 2. Question no.1120A/14-04-2021
  Situația finanțării centrelor de excelență

 3. Question no.1421A/12-05-2021
  Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.11055A/29.07.2020

 4. Question no.1422A/12-05-2021
  Solicitare modificare metodologie referitoare la acordarea atestatului de abilitate conform Ordinului nr.5229/17.08.2020

 5. Question no.1423A/12-05-2021
  Aplicare scenariu real după rata de infectare la nivelul comunei Șimian

 6. Question no.1535A/19-05-2021
  Termen de soluționare cerere de pensionare cetățeni care au realizat stagiu de cotizare și în străinătate

 7. Question no.1598A/26-05-2021
  Punerea în aplicare a prevederilor art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la zilele libere acordate în cursul unui an

 8. Question no.1774A/09-06-2021
  Protejarea sectorului suin și avicol

 9. Question no.1775A/09-06-2021
  Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri nr.542/03.0.1998

 10. Question no.1843A/16-06-2021
  Stediul dosarului înregistrat la A.N.R.P. cu nr. 58950/CC

 11. Question no.1984A/30-06-2021
  Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în urma survenirii unor cauze imprevizibile

 12. Question no.1985A/30-06-2021
  Traseul viitoarei variante de ocolire Beiuș-Ștei. Problema oamenilor din Tărcaia.

 13. Question no.2251A/08-09-2021
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul dosarelor aferente cererilor de retrocedare nr.6328/2003 și 6329/2003, depuse de către Parohia Romano-Catolică Tărian

 14. Question no.2252A/08-09-2021
  Solicitarea unor statistici cu privire la contractele de ucenicie

 15. Question no.3207A/08-12-2021
  Interzicerea neonicotinoidelor

 16. Question no.3583A/02-02-2022
  Problemele semnalate în legătură cu Formularul digital de intrare în România în ceea ce privește lucrătorii transfrontalieri, amenzile și termenul de vizualizare a formularelor

 17. Question no.3584A/02-02-2022
  Modalitatea de înființare a unui nivel de educație timpurie antepreșcolară pe baza Ordinului nr.3412/2013

 18. Question no.3687A/09-02-2022
  Retrasarea variantei ocolitoare Beiuș potrivit necesităților comunității locale și nevoilor de dezvoltare

 19. Question no.3688A/09-02-2022
  Clarificarea regimului juridic al unui imobil din proprietatea statului de pe teritoriul UAT Săcuieni

 20. Question no.3691A/09-02-2022
  Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri

 21. Question no.4462A/06-04-2022
  De ce sunt suprascrie prevederile Ordinului nr.15/2018 prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 22. Question no.4575A/13-04-2022
  Refuzul furnizorului de gaze naturale de a răspunde sesizărilor privind calculul eronat al consumului de gaze naturale și de recalculare a facturilor pe perioada sezonului rece 2021 - 2022 la un cămin pentru persoane vârstnice

 23. Question no.4576A/13-04-2022
  Modalitatea de includere a unui nivel de educație timpurie antepreșcolară în structura învățământului preșcolar

 24. Question no.4652A/20-04-2022
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul unui dosar