Florin-Costin PÂSLARU
Curriculum Vitae

Informații personale

Naționalitate

Română

Data nașterii

05.09.1959

Experiența profesională

Data (de la - până la)

2008 - prezent

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputatilor, București, str. Izvor nr.2-4

Tipul activității sau sectorul de activitate

DEPUTAT

Funcția sau postul ocupat

Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa

Principalele activități și responsabilități

Deputat - Secretar comisie


Data (de la - până la)

2002 - 2008

Numele și adresa angajatorului

SC TV GALAȚI SA, Galați, str. Saturn nr.32

Tipul activității sau sectorul de activitate

Mass-media, radio-tv

Funcția sau postul ocupat

Acționar, Președinte CA

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii societatii

Data (de la - până la)

2000 - 2005

Numele și adresa angajatorului

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Tipul activității sau sectorul de activitate

ADMINISTRATREA DOMENIULUI PUBLIC

Funcția sau postul ocupat

Director General

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii si conducerea societatii

Data (de la - până la)

1997 - 2000

Numele și adresa angajatorului

SC COMPACT EXPO SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

Comerț piscicol

Funcția sau postul ocupat

Director General

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii si conducerea societatii

Data (de la - până la)

1994 - 1997

Numele și adresa angajatorului

SC PESCOGAL SA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Producție, comerț piscicol

Funcția sau postul ocupat

Director General

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii si conducerea societatii

Data (de la - până la)

1992 - 1994

Numele și adresa angajatorului

SC COMPACT EXPO SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

Producție, comerț piscicol

Funcția sau postul ocupat

Director General

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii si conducerea societatii

Data (de la - până la)

1989 - 1992

Numele și adresa angajatorului

SC PESCOGAL SA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Producție, comerț piscicol

Funcția sau postul ocupat

Director Comercial

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea Departamentului comercial

Data (de la - până la)

1986 - 1989

Numele și adresa angajatorului

"Intreprinderea Piscicola" Galați

Tipul activității sau sectorul de activitate

Producție piscicola

Funcția sau postul ocupat

Sef Complex Piscicol

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii complexului piscicol

Data (de la - până la)

1985 - 1986

Numele și adresa angajatorului

"CENTROCOOP” Galați

Tipul activității sau sectorul de activitate

Tehnica piscicola

Funcția sau postul ocupat

Inginer piscicol

Principalele activități și responsabilități

Aplicarea cunoștințelor de specialitate, pentru obținerea unor recolte piscicole însemnate si de calitate superioara.

Data (de la - până la)

1984 - 1985

Numele și adresa angajatorului

"CENTRALA DELTA DUNĂRII" Galați

Tipul activității sau sectorul de activitate

Tehnica piscicola

Funcția sau postul ocupat

Inginer piscicol

Principalele activități și responsabilități

Aplicarea cunoștințelor de specialitate, pentru obținerea climatului optim care sa duca la recolte piscicole însemnate si de calitate superioara.

Educație și formare

Perioada (de la - până la)

2010

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

ACADEMIA NAȚIONALA DE INFORMAȚII "MIHAI VITEAZUL”

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale

SECURITATE NATIONALA

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

POSTUNIVERSITAR


Perioada (de la - până la)

2010

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

UNIVERSITATEA NAȚIONALA DE APARARE "CAROL I"
COLEGIUL NATIONAL DE APARARE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale

SECURITATE SI BUNA GUVERNARE. ROMÂNIA IN NATO si UE - SANSA MODERNIZARII

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

POSTUNIVERSITAR

Perioada (de la - până la)

2009

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMAN

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale

RELAȚII INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

POSTUNIVERSITAR

Perioada (de la - până la)

2009

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"
COLEGIUL NATIONAL DE AFACERI INTERNE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale

MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNE

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

POSTUNIVERSITAR

Perioada (de la - până la)

2004 - 2006

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALAȚI
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale

MANAGEMENT FINANCIAR SI IN ADMINISTRAȚIA PUBLICA

Tipul calificării / diploma obținută

DIPLOMA DE MASTER

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

POSTUNIVERSITAR

TEHNICA PISCICOLA

Perioada (de la - până la)

1979 -1983

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

UNIVERSITATEA DIN GALATI
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA SI CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE SI TEHNICA PISCICOLA

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale

Tipul calificării / diploma obținută

DIPLOMA DE INGINER

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

UNIVERSITAR

Atestate, cursuri, training

 
 • "Management“ - “Centrul de dezvoltare a resurselor umane“, București, 1996
 • "Leadership“ - "Smartbox - A.I.E.S.E.C.“, Galați, 2003
 • “Dezvoltarea resurselor umane" - Galați, 2004

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă Română


Limbi străine cunoscute  

- abilitatea de a citi
- abilitatea de a scrie
- abilitatea de a vorbi
Engleza
X
X
X

 
- abilitatea de a citi
- abilitatea de a scrie
- abilitatea de a vorbi

Franceza
X
X
X

Aptitudini și competențe artistice Actorie
Am activat in cercuri si brigăzi artistice in timpul liceului si pe toata perioada facultatii.

Competențe și abilități sociale
 • Oratorie, initiativa, punctualitate.
 • Spirit dinamic, forța creativa.
 • Bun coechipier - putere de mobilizare, convingere si insufletire a echipei.
 • Viziune in perspectiva.
 • Fiind acționar in cadrul unei societati media, radio si tv, aceste aptitudini sunt esentiale pentru reușita afacerii.
 • Bun organizator.
 • Organizez in fiecare an, de sf. Andrei, spectacolele si concertele in aer liber din cadrul manifestării "Zilele Galatiului".

Competențe și abilități organizatorice
 • Implicare in programul - "ROMANIA CURATA” si in majoritatea proiectelor de pe plan local
 • Sunt inițiatorul celui mai mare eveniment din zona de est a României, ajuns deja la cea de-a Xa editie, eveniment ce împletește traditia ortodoxa cu cea populara specifica zonei de sud-est a Moldovei si la care participa peste 100.000 de oameni din Galati-Braila si împrejuri - Festivalul Scrumbiei.

Abilități și competențe tehnice PERMIS DE CONDUCERE - Categoria B

Alte aptitudini și competențe Stagiul militar - satisfacut

Implicări în alte activități
 • "CONSILIUL MUNICIPIULUI GALAȚI" - consilier local 2004 - 2006
 • "FUNDAȚIA MUZEULUI CARICATURII ROMANEȘTI SI UNIVERSALE" - președinte
 • "SOCIETATEA DE PISCICULTURA SI ACUACULTURA" - membru

Informații suplimentare Sunt o persoana foarte cunoscuta in orașul meu, datorita nu numai funcțiilor avute anterior in administrația publica locala, a implicării mele directe in cele mai puternice mijloace de comunicare media din zona, dar si a actiunilor mele in activitati de promovare a educatiei, culturii, divertismentului precum si in activitati de promovare a valorilor traditionale romanești.
Referințe despre mine si activitatile mele, pot oferi nu numai cei implicații intr-o forma de organizare, ci chiar si cetateni simpli ai municipiului Galați
18.12.2012