Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
theodora.sotcan@cdep.ro
theodora_sotcan@yahoo.com
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Theodora Sotcan > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Theodora SOTCAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 150/06.03.2017 L77/18.04.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 educatiei nationale Lege 211/2017
2. 161/20.03.2017 L136/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale la Senat
3. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 153/2017
4. 211/29.05.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, a Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la Senat
5. 333/10.10.2017 L186/19.06.2017 Propunere legislativa privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic la comisii
6. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale la comisii
7. 447/13.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.16 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
8. 462/20.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea articolului 104 (2) si a articolului 105 (1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
9. 514/04.12.2017 L334/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanta Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial la comisii
10. 529/04.12.2017 L341/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si imunologie "Cantacuzino " in vedere realizarii Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei, generate de epidemii si pandemii si incredintarea prestarii unor servicii de interes economic general institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii la comisii
11. 566/07.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
12. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
13. BP270/21.06.2017 L413/30.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal in sensul abilitarii Consiliilor Locale sa poata hotari scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe cladiri pentru cladirile de tipsala polivalenta - sala de sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale la Senat
14. BP491/19.10.2017 BP515/24.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional la Senat
15. BP599/16.11.2017   Propunere legislativa pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca si Bruna la Senat
16. BP600/16.11.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor la Senat
17. BP601/16.11.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare lapte in zona montana la Senat
18. BP602/16.11.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana la Senat
19. BP603/16.11.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Progarmului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor, fructelor de padure si plantelor medicinale in zona montana la Senat
20. BP604/16.11.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de sacrificare a animalelor in zona montana la Senat
21. BP605/16.11.2017   Propunere legislativa pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana la Senat
22. BP606/16.11.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane la Senat
23. BP607/16.11.2017   Propunere legislativa privind Legea muntelui la Senat
24. BP676/05.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii la Senat
25.   BP108/28.03.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, a Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne înregistratã
26.   BP482/11.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 înregistratã
27.   BP522/25.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului înregistratã
28.   BP523/25.10.2017 Propunere legislativa privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia înregistratã
29.   BP574/16.11.2017 Propunere legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative înregistratã
30.   BP575/16.11.2017 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei-S.A. înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 15 décembre 2017, 8:35
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro