Petre PETRESCU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 35/17.02.2016 L621/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 la comisii
2. 44/09.02.2015 L324/19.05.2014 Propunere legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor respinsă
definitiv
3. 155/02.03.2015 L544/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii respinsă
definitiv
4.   L163/15.04.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată. respinsă
de Senat
5. 181/14.04.2014 L380/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 la Senat
6. 201/20.04.2016 L116/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsă
definitiv
7. 210/26.04.2016 L55/02.02.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată pe ordinea de zi
8. 226/03.05.2016 L56/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 203/2016
9. 290/21.06.2016 L190/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ pe ordinea de zi
10. 381/02.09.2014 L300/12.05.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență Lege 149/2014
11. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
12. 425/18.05.2015   Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată pe ordinea de zi
13. 576/09.09.2015 L320/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.1122 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003 respinsă
definitiv
14. 597/19.12.2014 L385/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
15. 884/21.12.2015 L156/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsă
definitiv
16. 886/21.12.2015 L205/11.04.2016 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar la Senat
17. BP1139/16.12.2015 L189/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic retrasă
de către inițiator
18. BP1142/16.12.2015 L191/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului << Schi în România >>, cu modificările și completările ulterioare retrasă
de către inițiator
19. BP504/07.09.2016 BP455/14.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.510/24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare la Senat