Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
tudor.benga@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Tudor - Vlad Benga > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Tudor - Vlad BENGA
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 10/01.02.2018 L428/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata la comisii
2. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la comisii
3. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 pe ordinea de zi
4. 24/12.02.2018 L466/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
5. 25/12.02.2018 L468/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la comisii
6. 31/19.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale aviz/
punct de vedere
solicitat
7. 39/19.02.2018 L467/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii la comisii
8. 40/19.02.2018 L469/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la comisii
9. 256/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale la Senat
10. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
11.   L422/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
12. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
13. 476/20.11.2017 L322/04.09.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al Municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov Lege 32/2018
14. 503/29.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
15.   L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
16. 565/07.12.2017 L348/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice la comisii
17. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
18. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca la comisii
19. 599/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, in sensul ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant la comisii
20. BP265/19.06.2017 L348/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
21. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
22. BP640/29.11.2017 BP616/05.12.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
23. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
24. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
25. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
26. BP739/14.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale 31/1990 la Senat
27. BP747/15.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul la Senat
28. BP767/20.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
29. BP27/12.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la Senat
30. BP29/13.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
31. BP35/14.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata la Senat
32.   BP548/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European înregistrată
33.   BP549/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei înregistrată
34.   BP550/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanante înregistrată
35.   BP551/08.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali înregistrată
36.   BP565/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici înregistrată
37.   BP570/14.11.2017 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii înregistrată
38.   BP572/15.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.15 alin.(1) si (2) din Legea cooperatiei agricole nr.566 din 2004 înregistrată
39.   BP580/20.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal înregistrată
40.   BP581/20.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal înregistrată
41.   BP608/29.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca înregistrată
42.   BP657/13.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole agricole nr.566/2004 si pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 february 2018, 13:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro