Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
tudor.benga@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Tudor - Vlad Benga > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Tudor - Vlad BENGA
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
2. 256/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale retrimis
la comisii
3. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
4. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
5. 476/20.11.2017 L322/04.09.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al Municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov la comisii
6. BP265/19.06.2017 L348/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
7. BP308/30.06.2017 BP399/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local la Senat
8. BP322/23.08.2017 BP402/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la Senat
9. BP323/03.08.2017 BP403/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii la Senat
10. BP324/03.08.2017 BP404/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la Senat
11. BP325/03.08.2017 BP405/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
12. BP377/20.09.2017 BP446/26.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
13. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
14. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
15.   BP300/27.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare înregistrată
16.   BP301/27.06.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca înregistrată
17.   BP308/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata înregistrată
18.   BP466/04.10.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 21 november 2017, 12:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro